Wetenschap - 21 maart 1996

Economie-programma zonder

Economie-programma zonder

De richtingsonderwijscommissie (roc) van de richting Economie van landbouw en milieu (M10) wil de naam veranderen in Economie. Daarmee snijdt de roc het heikele discussiepunt aan dat zij onmogelijk een volwaardige economie-opleiding en een typisch Wageningse opleiding kan combineren in het programma.

Eind 1995 stuurde de roc M10 een nieuw programma in, dat door het bestuur van de onderwijscommissie vco werd teruggestuurd. In het programma zat te weinig vrije keuze voor studenten, oordeelde de vco. De economen vonden echter dat er weinig vrije ruimte overblijft, als de opleiding moet voldoen aan de eisen voor een nationaal erkende economie-opleiding en een Wageningse opleiding. Het nu herziene programma bevat nagenoeg voldoende vrije keuze, maar wel beduidend minder groene vakken dan het vorige.

Ook het afstudeervak is niet conform de Wageningse regels. Zo hoeven economen slechts een afstudeervak van vijftien studiepunten te volgen, terwijl bij de andere richtingen een afstudeervak van 21 studiepunten verplicht is. Volgens de economen is er bij een economisch afstudeervak een langer en ander voortraject nodig en wijst de ervaring uit dat vijftien studiepunten voldoende is. Ook willen zij de stage verplichten, in plaats van de studenten de keuze te geven tussen een tweede afstudeervak of een stage.

De vco stelt op 21 maart aan de orde of M10 een Wageningse opleiding met een status aparte of een economie-opleiding met een status aparte moet zijn. Ook zal zij de voorstellen voor de afstudeervakken bediscussieren.