Nieuws - 6 juni 1996

Economie mag stage niet verplicht stellen

Economie mag stage niet verplicht stellen

De richting Economie van landbouw en milieu mag de studenten niet verplichten in het nieuwe programma een stage op te nemen. Zoals elke vierjarige studierichting moet ook de richting Economie de studenten een keuze bieden tussen een stage of een tweede afstudeervak. Dit is gebleken tijdens de behandeling van de vernieuwde DA-programma's van de studierichtingen.

De studierichting meent dat de Wageningse economiestudenten zich onder andere profileren door een verplichte stage. Ook de twee visitatiecommissie hebben zich altijd positief uitgelaten over de stage.

De andere programma's zijn wel goedgekeurd door de universiteitsraad. Ook Plantenteeltwetenschappen, een fusie tussen de Landbouwplantenteelt en Tuinbouwplantenteelt, heeft op de valreep nog een programma ingediend. De raad betreurt het dat de richtingsonderwijscommissie van Rurale ontwikkelingsstudies niet tot overeenstemming is gekomen over een studieprogramma. De raad heeft daarom het oude studieprogramma vastgesteld.

Een aantal richtingen moet overigens nog wel wat aanpassingen verrichten. Zo vindt de raad het aantal van vijf specialisaties bij Tropisch landgebruik te veel, mist hij een vak wetenschapsfilosofie in de richting Huishoudwetenschappen en moeten de bioprocestechnologen de twee specialisaties aanscherpen, omdat ze nu te veel op elkaar lijken.