Wetenschap - 26 oktober 1995

Economen passen doctoraal nog niet aan

Economen passen doctoraal nog niet aan

De richtingsonderwijscommissie (roc) van Agrarische economie zal voorlopig geen actie ondernemen om het doctoraalprogramma bij te stellen. In september wees de vaste onderwijscommissie het programma af omdat het niet voldoet aan de nieuwe kaders voor onderwijsprogramma's. Volgens roc-secretaris dr ir L.H.G. Slangen weten de economen nu niet goed wat te doen en richten ze zich voorlopig op het samenstellen van een zelfevaluatie van het onderwijs. Deze evaluatie is nodig voor de visitatiecommissie die in 1996 het economie-onderwijs komt beoordelen. Pas na de zelfevaluatie gaat de roc weer met het programma aan de slag. September 1996 moet het nieuwe doctoraalprogramma gereed zijn, omdat dan de eerste studenten uit de vernieuwde propaedeuse aan het doctoraal beginnen.