Nieuws - 26 oktober 1995

Economen, blijf uniek!

Economen, blijf uniek!

Dit is een reactie op het interview met twee studentleden van de roc Economie in het WUB van 12 oktober. Allereerst wil ik ingaan op de vraag waarom studenten voor een economie-opleiding in Wageningen kiezen. De roc Economie is bezig een enquete te laten invullen over deze vraag. Vreemd is dat de mogelijkheid om vrije keuze hierbij aan te geven als reden om aan de LUW te studeren ontbreekt. Terwijl het toch bekend is dat dat voor veel studenten een belangrijke drijfveer is om hier te studeren. De vrije keuze wordt in de enquete wel genoemd als mogelijkheid wat studenten graag in hun programma willen zien.

De tweede reden om naar de LUW te gaan is waarschijnlijk nog belangrijker voor studenten. Dit is de Landbouw- en Milieu Universiteit. Als mensen puur economie willen studeren kiezen ze een andere universiteit. Je moet daarom niet proberen om met algemene economische opleidingen elders te concurreren, maar zorgen dat je uniek blijft: economie van landbouw en milieu. Hierbij moet natuurlijk de kwaliteit van de opleiding centraal staan en niet het broze akkoord tussen de vakgroepen. Als een goede opleiding betekent dat het akkoord opgezegd moet worden ben ik van mening dat het onderwijs voorop moet staan.

Economen hoeven overigens net zo min als de andere opleidingen te kiezen tussen een volwaardige opleiding en de 28 studiepunten vrije keuze. Ze hebben net als alle vierjarige opleidingen 168-28=140 studiepunten om een econoom op te leiden.

Als de roc dat niet genoeg vindt dan is er de mogelijkheid om een profielenboekje te maken waarin studenten wegen worden gewezen waarbij ze een betere econoom worden. Deze keus kan je met een gerust hart aan de student overlaten. Ik ben nu bij 12 roc's op bezoek geweest en geen enkele zegt dat studenten verkeerd gebruik of misbruik maken van hun vrije keuze. Ze gebruiken hem daarentegen juist erg zinvol.

Het klopt trouwens niet als in het interview over 21 studiepunten vrije keuze wordt gepraat die de student zou hebben. Als de punten buiten de propaedeuse de romp en specialisatie worden opgeteld kom ik op slechts 8 studiepunten vrije keuze en dat vind ik erg weinig. Het programmavoorstel voldeed behalve aan het vrije keuze kader ook niet aan de afstudeerkaders.

Het eerste afstudeervak hoort 21 studiepunten te zijn en geen 13 zoals de roc voorstelde. Ik denk dat voor een goed onderzoek waarbij de aan- en aflooptijd meegerekend worden 21 studiepunten het minimum is als het om een opleidingsgebonden, dus eerste afstudeervak gaat. Het vco-bestuur heeft wel vergaderd over het programma met de voorzitter en de secretaris van de roc. Het is niet zo dat we ze zomaar naar huis hebben gestuurd.

We hebben het volgende gesprek met de roc in november en ik hoop dat er dan ook een student bij is om uit te leggen hoe zij de mening van de studenten vertegenwoordigen als vorig jaar in de raad juist hard gevochten is voor de vrije keuze. Studenten zitten in de roc om hun achterban te vertegenwoordigen en niet om trucs te verzinnen. Overigens klopt de truc niet, de voorvereisten voor het eerste afstudeervak zijn de romp plus specialisatie. Als PSF hebben we inderdaad een uitnodiging gehad voor de landelijke economendag. Er is mij nog niet uitgelegd wat ik daar zou moeten doen en ik ben ook benieuwd of de economen denken dat we naar een landelijke dag van elke opleiding moeten gaan. Ik ben bang dat ze dan de taak van de studentenfracties verkeerd zien.

Kortom, ik ben niet erg blij met het programma van economie, met hun argumentatie en met hun beschuldigingen aan de vco en de studentenfracties.