Nieuws - 25 september 1997

Ecologie van de dierlijke productie

Ecologie van de dierlijke productie

Ecologie van de dierlijke productie
Het Vak
 • E200-205
 • Aantal respondenten: 42
 • Attentiewaarde overschreden voor duidelijkheid onderwijsopzet
 • Algemene waardering 3,3 op een schaal van 1 tot 5
 • Docent: dr Wim van Densen
  Ecologie van dierlijke productie is een nieuw vak dat vorig jaar voor het eerst verplicht was voor studenten Zootechniek. De studenten klaagden in de Muggen-enquete over de onduidelijke onderwijsopzet
  Ik heb de evaluatie van vorig jaar niet gezien en kan me eigenlijk niet zo goed voorstellen wat studenten bedoelen als ze klagen over de onderwijsopzet. Ik dacht uit de reacties tijdens het college te kunnen opmaken dat ze wel te spreken waren over het vak, reageert docent drs Wim van Densen verbaasd. Misschien heeft het te maken met de andere invalshoek die wij hebben. Zootechnici zijn gewend op dier- of bedrijfsniveau naar dierlijke productie te kijken. Bij Ecologie van dierlijke productie proberen we een stap hoger te gaan en op regionaal niveau te kijken naar dierlijke productie.
  We behandelen bijvoorbeeld de toekomst van de varkenshouderij in Noord-Brabant. Als je over duurzame dierlijke productie denkt, moet je jezelf twee vragen stellen: kan ik op deze manier langjarig dezelfde oogst halen en kan dat ook op duurzame wijze voor natuur en milieu? Ik heb gemerkt dat een andere kijk op dierlijke productie erg nuttig is voor de studenten. De studenten Zootechniek zit wel erg in een bepaald hoekje. Een flink aantal had bijvoorbeeld nog nooit gehoord van de ecologische hoofdstructuur, terwijl die heel bepalend kan zijn voor de bedrijfsvoering.
  Omdat ik het vak voor het eerst gaf, waren de colleges en het dictaat nog niet helemaal uitgebalanceerd. Ik moet trouwens wel zeggen dat de Wageningse studenten over het algemeen verwend worden met dictaten. Aan andere universiteiten is het heel gewoon dat studenten in de pauze van het college aan de professor moeten vragen of ze alsjeblieft de sheets mogen kopieren.
  De vakken in deze rubriek zijn geevalueerd door studenten middels de zogenaamde Muggen-enquete. Studenten kunnen daarin hun oordeel geven over vijftien punten betreffende het vak. Indien meer dan 45 procent van de studenten een punt negatief beoordeelt, is de attentiewaarde overschreden. Indien tussen de 40 en 45 procent van de studenten een punt negatief beoordeelt, is het een aandachtspunt. De meest betrokken roc is verplicht bij twee of meer overschreden attentiewaarden een gesprek te hebben met de docent