Nieuws - 14 november 1996

EU geeft 24 miljoen voor embryogenese

EU geeft 24 miljoen voor embryogenese

De Europese Unie heeft een bedrag van bijna twaalf miljoen ECU (ongeveer 24 miljoen gulden) toegekend aan het European Plant Embryogenesis Network (EPEN), dat onderzoek gaat doen naar verschillende aspecten van embryogenese in planten. Het is voor het eerst dat alle verschillende vormen van embryogenese onderdak vinden binnen een project", aldus coordinator S. de Vries, werkzaam aan de vakgroep Moleculaire biologie. Daardoor wordt het eenvoudiger onderzoeksresultaten met elkaar uit te wisselen." Het driejarige project EPEN, waarin 43 Europese laboratoria en tien bedrijven samenwerken, begint eind dit jaar. Het toegankelijk maken van onderzoeksresultaten voor het bedrijfsleven en helderheid scheppen over het belang van het onderzoek voor de Europese landbouw zijn enkele doelstellingen van het project.