Nieuws - 5 oktober 1995

Duurzame melkveehouderij

Duurzame melkveehouderij

Op het symposium Utilisation of local feed resources in dairy cattle vroeg dr ir J.A.M. van Arendonk van de vakgroep veefokkerij zich af of de selectie op melkproduktie bij koeien in de toekomst niet moet worden gebruikt om koeien eenzelfde hoeveelheid melk te laten produceren met minder krachtvoer en meer ruwvoer. Ook vindt hij het relevant om na te denken over de vraag waarom koeien ieder jaar opnieuw moeten afkalven. In de eerste maanden van lactatie is namelijk sprake van een negatieve energiebalans, waarbij de koe haar lichaamsreserves aanspreekt om elke dag grote hoeveelheden melk te produceren. Mineralen worden dan inefficient gebruikt. Beter zou het zijn om de persistentie van de melkgift te verbeteren; geen piek in de eerste maanden, maar de periode met een hoge melkgift verlengen. De zootechnici, verenigd binnen de onderzoekschool Wageningen institute of animal sciences (WIAS), zoeken naar duurzamere produktiesystemen, waarbij mineralenoverschotten zoveel mogelijk moeten wor
den beperkt. Een extensievere vorm van melkveehouderij die minder afhankelijk is van krachtvoer en waarin ruwvoer een belangrijker plaats inneemt lijkt daarbinnen te vallen. Opname en kwaliteit van ruwvoer gaat dan een belangrijke plaats innemen. De zootechnici kwamen aan het eind van de dag tot de conclusie dat wetenschappers van verschillende disciplines meer moeten samenwerken om problemen te tackelen. Plantenveredelaars, veevoedingsdeskundigen, fokkers en fysiologen moeten alle factoren dusdanig op elkaar afstemmen dat de koe met zo weinig mogelijk mineralen zoveel mogelijk melk kan produceren.