Nieuws - 18 juni 1998

Dure Internetsite GCW trekt nauwelijks bezoekers

Dure Internetsite GCW trekt nauwelijks bezoekers

Dure Internetsite GCW trekt nauwelijks bezoekers
Green City Wageningen kost 7,5 ton
Een half miljoen heeft de Internetsite Green City Wageningen tot nu toe gekost. Dit jaar komt er nog 2,5 ton bij voor het adres dat Uw gids naar de groene informatie wil zijn. Veel geld voor een site die 35 bezoekers per dag trekt. Er is veel bereikt dat niet direct zichtbaar is, verklaart Robert Blom, medeverantwoordelijk voor de site
Het Internetadres voor iedereen die op zoek is naar landbouwkundige kennis. Niet alleen in het Engels, maar ook in het Spaans, Frans en Duits, want de klanten voor de Nederlandse groene kennis zitten over de hele wereld. Dat had de Internetsite Green City Wageningen (GCW) moeten zijn. Uw gids naar de groene informatie die U zoekt volgens de plannen uit 1996
In 1996 en 1997 is vijf ton uitgegeven aan de site. Dit jaar zal daar waarschijnlijk 2,5 ton bijkomen. Een fikse investering voor de gemiddeld 35 Internetgebruikers die per dag langs de pagina's surfen. Ter vergelijking: Agralin, de site van PUDOC-DLO en de LUW-bibliotheek, trekt circa 750 bezoekers per dag. Via de meest gebruikte zoekmachines is Green City Wageningen nauwelijks te vinden. De weinige Internetgebruikers die de site desondanks bezoeken vinden zeker geen internationaal georienteerde site met een breed scala aan groene informatie. De site is voor een groot deel in het Nederlands en bestond tot een paar maanden geleden uit gedateerde WUB-berichtjes en links naar de pagina's van de LUW en DLO
Sinds ir Irene Veerman in januari het beheer van de site op zich heeft genomen, is de site wel verbeterd. Inmiddels staan de wetenschapsagenda van de LUW-afdeling Voorlichting en links naar een groot aantal tijdschriften op de site. Bovendien verschijnt er om de twee weken een wetenschapsnieuwtje. Maar de forse financiele investering ziet de bezoeker er zeker niet van af. We maken er voorlopig ook geen reclame voor, verontschuldigt Veerman zich. Ze schaamt zich er een beetje voor
Zoekprofielen
Zeven en een halve ton voor een site waar niemand op lijkt te wachten. Geldverspilling? Ir Robert Blom vindt van niet. Hij is medeverantwoordelijk voor GCW, als directeur van de directie Infrastructurele voorzieningen en voorzitter van de stuurgroep van Kennis Uit het Stopcontact, waarvan GCW tot vorig jaar deel uitmaakte. Er is heel veel bereikt dat niet direct zichtbaar is. We hebben een samenwerking op Internet ontwikkeld van LUW, DLO, Stoas en het ministerie. Daar gaat veel tijd in zitten. Dankzij GCW wordt nu serieus gedacht aan een zoeksysteem met alle namen van mensen uit het landbouwkennissysteem. Verder hebben we met GCW geexperimenteerd met persoonlijke zoekprofielen. Gebruikers krijgen met zo'n profiel meteen de informatie waar zij op zitten te wachten. Dat is nog niet uitontwikkeld, maar het is wel belangrijke ontwikkeling.
Green City Wageningen was tot december 1997 onderdeel van het grote programma Kennis Uit het Stopcontact (KUS). Daarna werd het beheer van de site overgedragen aan de bibliotheek van de LUW en PUDOC-DLO. Onder de noemer KUS werken LUW, Stoas, DLO en PUDOC samen aan computertechnologie in het landbouwkennissysteem. Het project werkt met matched funding: de deelnemers betalen de helft; de andere helft komt uit een pot die is gevuld door LUW, DLO en het ministerie van Landbouw. In totaal bedraagt de begroting van KUS zestien miljoen gulden over een periode van vier jaar
Blom wil wel toegeven dat er nog weinig te zien is van de investeringen in de Internetsite, maar dat zal over een jaar beter zijn. Dit is een ongelukkig peilmoment. We hebben het beheer van de site net overgedaan aan PUDOC en we hebben net een wissel van de projectleider achter de rug. Je kunt beter aan het eind van dit jaar kijken wat er van de grond is gekomen.
Projectleider Veerman vindt ook wel dat er veel geld is gaan zitten in het ontwikkelen van de site. Maar als je gaat uitrekenen wat Agralin werkelijk kost aan onderhoud, dan zul je ook schrikken. De projectmatige manier van werken bij GCW maakt zichtbaar welke kosten je precies maakt. De deelnemers hebben niet aan GCW verdiend, betoogt ze. De kosten werden weliswaar berekend volgens de tarieven die de LUW hanteert voor contractonderzoek, maar de deelnemers konden hoogstens de helft van de kosten vergoed krijgen
Ruzies
Volgens Veerman is de site geen succes geworden omdat de plannen zijn gemaakt zonder tijdig belangrijke partners als de afdeling Voorlichting van de LUW bij het project te betrekken. In het begin wilde Green City Wageningen de centrale ingang worden voor al het landbouwkundig onderzoek van Wageningen. Maar niemand binnen LUW en DLO zat erop te wachten. Er waren allerlei ruzies.
De afdeling Voorlichting van de Landbouwuniversiteit voelde zich bijvoorbeeld gepasseerd toen GCW in 1996 om inhoud voor de site kwam vragen. Wij werden voor een voldongen feit gesteld, vindt voorlichter ir Gert van Maanen. Op een bepaald moment zag ik GCW op Internet staan en werden wij benaderd met de vraag of we allerlei dingen konden leveren voor de site. Wij hadden daar niet meteen zin in.
De voorlichters waren ook niet erg gelukkig met de naam Green City Wageningen. Die naam is voor buitenstaanders erg verwarrend. Mensen kennen de universiteit, maar Green City Wageningen zegt ze niks. Een Amerikaan dacht dat er een Ierse vereniging was opgericht in Wageningen; groen is voor hem de kleur van Ierland. De naam doet veel meer denken aan een digitale stad dan aan een site met wetenschappelijke informatie.
Voorlichting onderhoudt de centrale Internetpagina's van de LUW. Voor de centrale homepage van de LUW was Van Maanen vijftienduizend gulden kwijt voor een vormgever. Verder kost het centrale beheer van de site ongeveer 0,8 formatieplaats. Als het waar is dat aan GCW zoveel geld is uitgegeven, dan zou ik dat doodzonde vinden. Ik had twee jaar geleden zo tien projecten kunnen noemen die ik liever had uitgevoerd voor dat geld. Neem bijvoorbeeld de studiegids en de wetenschapsagenda, die komen nu pas, na twee jaar wachten, op Internet. Of een budget voor de mensen die op decentraal niveau de sites van de departementen bijhouden.
Van Maanen houdt er in zijn berekening geen rekening mee dat wij werken met de integrale kosten, dus met huisvestingskosten en dergelijke, reageert Blom. Bovendien heeft Infrastructurele voorzieningen voor de homepage van de LUW ook flinke investeringen gedaan in software en computers. Dat vergeet Van Maanen.
Internetschroot
Van Maanen en Veerman denken dat bij de ontwikkeling van de site te veel aandacht is besteed aan de techniek en te weinig aan de informatie waar de klant naar op zoek is. In mei 1997 moesten de makers van GCW haastig een contract met het WUB sluiten om artikelen uit het WUB op de site te plaatsen. Er was namelijk geen inhoud om aan de subsidiegever te laten zien. Veerman: Ze waren erg gefixeerd op technologie en vergaten de content.
Van Maanen denkt dat het maken van de site een doel op zich was geworden. Dat hebben ze centraal gesteld, in plaats van de informatie die ze wilden aanbieden. Er zijn wel meer sites die aan dat probleem lijden. Neem bijvoorbeeld de Stadsbrinksite waar LUW, Pantarijn, de Vakschool Wageningen en Diedenoort zich op presenteren. Daar staat nu een stuk Internetschroot. Er is ook daar niet nagedacht over de doelgroep. Enkele mensen zijn om de tafel gaan zitten en hebben besloten samen maar iets te gaan doen op Internet.
John Arkes, in 1996 en 1997 GCW-projectleider in dienst van Stoas, is het wel een beetje met Van Maanen en Veerman eens. De inhoud vergt veel inspanning, dat heb ik in het begin onderschat. Tot mei vorig jaar hebben we ons voornamelijk op de techniek gericht. Maar daarna hebben we door het WUB en PUDOC in te schakelen meer aandacht gegeven aan de inhoud.
Volgens Arkes was het moeilijk om DLO en LUW voldoende te interesseren voor de site. Onderzoekers publiceren nu eenmaal liever in gerenommeerde tijdschriften. Bovendien ontwikkelde de techniek zich minder snel dan hij had gedacht. Betalen via Internet voor opgevraagde informatie is bijvoorbeeld nog steeds moeilijk. Hij vindt echter niet dat de investering in GCW geldverspilling is geweest. Een toegangspoort voor het hele landbouwkennissysteem lijkt me zeker de moeite waard.
Proefschriften
Van Maanen ziet wel vooruitgang nu de site onder het beheer van de bibliotheek valt. Ik ben blij dat Irene Veerman de brokken bij elkaar gaat vegen. Veerman is iemand die al lang bij Internet betrokken is via haar werk bij de bibliotheek. Wat mij betreft wordt GCW dan ook geintegreerd in de Agralin-site van PUDOC en de bibliotheek. Van Maanen is goed te spreken over de databanken met gegevens van proefschriften en publicaties van de LUW die Veerman recent op de GCW-site heeft gezet. Van de publicatiedatabase is iets heel moois gemaakt. Ik ken geen andere universiteit die zoiets heeft.
Veerman wil dit jaar voor GCW nieuwe functies ontwikkelen die ook in een ander computersysteem bruikbaar zijn. Een Engelstalige trefwoordenlijst gekoppeld aan de Nederlandse bijvoorbeeld, waardoor het mogelijk is tegelijkertijd in het Nederlands en het Engels te zoeken. Dit jaar is er nog acht ton beschikbaar voor de ontwikkeling van de site. Ze denkt niet dat dat budget zal worden opgemaakt, want een aantal deelprojecten heeft vertraging opgelopen. Daardoor zal minder gedaan worden dan begroot
Veerman, tevens coordinator van Agralin, kan zich goed voorstellen dat Green City Wageningen in de toekomst geintegreerd wordt in Agralin. Onze ideeen voor de toekomst van GCW overlappen voor een groot deel met de doelstellingen van Agralin.
Robert Blom houdt GCW liever los van Agralin. Hij ziet nog een mooie toekomst voor de site: een soort Vrij Nederland voor agro- en milieukennis. Inclusief een flinke hoeveelheid service met bijvoorbeeld adressenbestanden. Bovendien zou hij graag meer context naast de informatie zien. Nice to know naast need to know. Leuke extraatjes als simulatiemodelletjes moeten meer bezoekers lokken. Aan het verbeteren van de zichtbaarheid van GCW voor zoekmachine wordt al gewerkt. Dat GCW wordt opgenomen in de site van Agralin is voor hem nog geen gelopen race. Het is een politiek onderwerp. Er zijn GCW-aanhangers en Agralin-aanhangers. Wie van hen de strijd gaat winnen is nog niet te zeggen.
  • www.bib.wau.nl (Agralin)
  • www.dlo.nl (DLO)
  • www.gcw.nl (Green City Wageningen)
  • www.wau.nl (LUW)
  • www.bstu.wau.nl/wow/ (Stadsbrinksite)