Nieuws - 26 oktober 1995

Drukkerij Veenman vertrekt uit Wageningen

Drukkerij Veenman vertrekt uit Wageningen

Het gemeentebestuur betreurt het vertrek van drukkerij Veenman uit Wageningen. Veenman gaat naar Ede of Veenendaal, omdat het bedrijf een locatie op het bedrijventerrein in de Nude ongeschikt vond. De gemeente was op de valreep bereid om twee verenigingsgebouwen, die op dit bedrijventerrein staan, te verplaatsen. Maar ook dit heeft de drukkerij niet kunnen vermurwen.


Veenman heeft altijd naar het Agro Businesspark willen verhuizen. De gemeente vond een drukkerij echter niet passen op het kennisintensieve agribusiness bedrijventerrein. Door het vertrek van Veenman, drukker van het Wageningse PR-blad 196700, moeten zo'n zeventig Wageningers gaan pendelen.

De kritiek op het gemeentelijk vestigingsklimaat voor niet-kennisintensieve bedrijven zwelt weer aan met het vertrek van Veenman. De gemeente houdt vast aan de stimulering van kennisintensieve werkgelegenheid die is gekoppeld aan de LUW en DLO, om Wageningen daarmee te onderscheiden van buurgemeenten. De komst van de Dienst Landbouwvoorlichting en de proefstations zijn daar voorbeelden van.

Dit beleid is ook terug te vinden in de werkgelegenheidscijfers van de jaren 1990 tot en met 1994. De diverse branches zijn in aantallen bedrijven zeer constant. Alleen de (zakelijke kennisintensieve) dienstverlening, horeca, handel en reparatiebedrijven zijn in aantal toegenomen. De werkgelegenheid nam in deze periode toe met duizend arbeidsplaatsen tot 12.020 in 1994. Alleen de werkgelegenheid in de industrie daalde met negentig voltijdsbanen tot 650 arbeidsplaatsen.