Nieuws - 20 maart 1997

Dood hout

Dood hout

Dood hout
Verschillende energiebedrijven denken erover dood hout te gaan gebruiken als energiebron. De recreant begint net te wennen aan een slordig bos vol omgewaaide bomen en rondslingerende takken. Is een terugkeer naar het keurig aangeharkte bos van vroeger aan te raden?
Zo'n twintig jaar geleden vonden mensen dood hout in het bos geen mooi gezicht. Natuurorganisaties zijn nu bezig dat beeld van de aaibare natuur om te buigen. Dat zie je ook in natuurdocumentaires op tv: er is steeds minder terughoudendheid bij het tonen van dieren die elkaar verslinden
De meeste bosbezoekers zijn gewend aan dood hout, maar vinden ze het mooi? De meerderheid niet, denk ik. Leg je uit dat het goed is voor de natuur, dan zijn de meesten misschien toch voor dood hout in het bos. Bij excursies proberen beheerders mensen ervan te overtuigen dat dood hout een ecologische functie heeft. Natuurorganisaties propageren een breder, geintegreerd bosbeheer. Daar hoort dood hout bij
Het zou eigenaardig zijn als je nu op grond van economische motieven de oude situatie terugkrijgt. Zo van: u vraagt, wij draaien. Je moet dat waarheidsgetrouwe beeld van het duurzame bos niet zomaar inleveren
Met het verkopen van dood hout lijkt Staatsbosbeheer te kiezen voor een jojo-beleid. Je moet de consequenties daarvan doordenken. En je moet onderzoeken hoe het publiek denkt over het uiterlijk van het bos
Binnen zekere grenzen dood hout verwijderen is misschien ecologisch verantwoord en zo kom je tegemoet aan de groep die liever geen dood hout ziet in het bos. Maar waarom zou je niet tegemoetkomen aan het beeld van groepen die dood hout accepteren als deel van de duurzame natuur? Je bent verplicht om daarover met mensen te discussieren
Ik denk niet dat het verwijderen van dood hout het bosbezoek negatief beinvloedt. Het bos is een lokale attractie; zo'n zeventig procent van de bezoekers komt uit een straal van minder dan vijftien kilometer. Dat betekent dat je sterke argumenten nodig hebt om het bosbezoek te beinvloeden
Het oogsten van dood hout brengt natuurlijk wel boswerkzaamheden met zich mee - je moet het tenslotte uit het bos halen. Een beheerder die regelmatig het bos in moet om takken weg te halen, produceert lawaai en verstoort de rust. Dat vindt de recreant in ieder geval niet prettig