Nieuws - 18 januari 1996

Docenten vrezen afstudeercontract

Docenten vrezen afstudeercontract

Een contract tussen docent en student over de begeleiding bij een afstudeervak heeft tot bezorgde vragen geleid van de universiteitsraad. Kunnen studenten naar de rechter stappen, als docenten niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen, vroeg dr J.M. Vlak van Centrale lijst zich af in de Overleggroep onderwijs en onderzoek op 15 januari. TAP-woordvoerder W. Wolters denkt dat begeleiders de contracten niet kunnen ondertekenen, omdat zij niet verantwoordelijk zijn voor bijvoorbeeld de beschikbaarheid van faciliteiten. Hij vroeg zich bovendien af wat de eventuele arbitragemogelijkheden zijn voor beide partijen.

Rector Karssen reageerde enigszins laconiek op de zorg van de overleggroep, omdat deze problemen nooit aan de orde zijn geweest bij de richtingen die al jaren met afstudeercontracten werken. Wel zegde hij toe een en ander nog eens met de juristen van de LUW door te spreken.

Studentlid M. Zegers vond de afstudeercontracten nog niet ver genoeg gaan en wilde meer vastleggen, zoals de beschikbaarheid van een werkplek en een regeling voor reiskosten. Haar medestudentlid van de Christen-studentenfractie, T. Gaasbeek, vroeg zich af wat er gebeurt als een student een gedeelte van de studiepunten heeft geint omwille van zijn tempobeurs, maar vervolgens het vak niet afmaakt of er niet voor slaagt. Ook hierover zal de rector advies vragen.