Nieuws - 1 juni 1995

Discussie Kortenoord uitgesteld tot december

Discussie Kortenoord uitgesteld tot december

Geen lening voor nieuwbouw op Kortenoord, maar wel groen licht voor de renovatie van het Scheikundegebouw, nieuwe kassen voor Unifarm en de verhuizing van Studentenzaken. De raad heeft 30 mei de herziene huisvestingsplannen voor 1995 goedgekeurd.

De discussie over het bouwbeleid op lange termijn is uitgesteld tot december. Daarmee was de angel uit de herziene bouwnota. Het college van bestuur wilde tien miljoen lenen voor nieuwbouw op Kortenoord. De universiteitsraad heeft zich voorlopig uitgesproken tegen lenen op de kapitaalmarkt.

Het college zal de komende maanden verder praten over Kortenoord. In december komt de nieuwbouw opnieuw aan orde, bij de begrotingsbehandeling. Het college heeft dan te maken met een gedeeltelijk vernieuwde universiteitsraad.

De raad ging voorwaardelijk akkoord met de investering voor de renovatie van het Scheikundegebouw. Eerst moeten de vakgroepen Organische chemie en Fysische- en kolloidchemie het eens worden over het gebruik van practicumzalen na de renovatie.

Studentenzaken verhuist naar het bestuurscentrum; het huidige onderkomen in de Heerenstraat wordt verkocht. Voor het bureau studentenwelzijnszorg is de eerste jaren nog geen ruimte in het hoofdgebouw, zodat deze afdeling vooralsnog in De Wereld gehuisvest blijft.

Voor de studentenadministratie wordt een paviljoen aan van het bestuurscentrum gebouwd. De raadsleden spreken wat denigrerend over een puist. Volgens Van den Hoofdakker is van verminking van het bestuurscentrum geen sprake. Er komt geen puist. Met de architect is overlegd over de mogelijkheid van een uitbouw aan de achterkant, zonder dat het gebouw zijn aardigheid verliest. En dat kan." De raad was bezorgd over de geraamde kosten van een miljoen gulden. Kost de uitbouw niet meer? Van den Hoofdakker stelde de raad gerust: De kosten mogen beslist niet boven de miljoen uitkomen."