Nieuws - 30 maart 1995

Directeuren bemoeien zich met Engelstalig onderwijs

Directeuren bemoeien zich met Engelstalig onderwijs

De onderwijscommissie vco is verbaasd dat de directeuren van de LUW zich bemoeien met de taal waarin het LU-onderwijs wordt gegeven. Naar aanleiding van een werkgroeps-rapportage Gedragscode vreemde talen pleiten de directeuren van de verschillende bureau-afdelingen en sectoren voor meer Engelstalig onderwijs aan de LUW. Dit past bij een universiteit die zichzelf en haar afgestudeerden sterker op het internationale podium wil manifesteren. De vco verbaast zich erover dat directeuren zich ineens zo nadrukkelijk over inhoud en doelstellingen van het onderwijs uitlaten. Daarbij, meent de commissie, gaan de directeuren voorbij aan het feit dat Engelstalig onderwijs duurder is en een werend effect kan hebben op Nederlandse studenten.

Ook bevreemdt het de commissieleden dat het college van bestuur haar houding over de instroom van Nederlandse hbo-studenten in Engelstalige programma's heeft gewijzigd. Voorheen huldigde het college het nee, tenzij-standpunt terwijl ze nu actieve werft. De VCO gaat daarmee akkoord mits de studenten op inhoudelijke in plaats van financieel-strategische gronden kiezen. Door een slimme combinatie zouden studenten namelijk een Engelstalig diploma kunnen ontvangen, terwijl zij in feite alleen een Nederlandstalig programma hebben afgelegd.

De vco staat achter de gedragscode vreemde talen die stelt dat een andere onderwijstaal niet mag leiden tot uitsluiting van studenten. De maximum omvang van het gebruik van vreemde talen moet gerelateerd zijn aan de studiefase en de tentamens moeten in het Nederlands blijven. Tenslotte moet bij het bepalen van het aantal studiepunten voor een onderwijselement de onderwijstaal worden meegenomen.