Nieuws - 19 september 1996

Dioxine-advies naar Tweede Kamer

Dioxine-advies naar Tweede Kamer

Het dioxine-advies van de Gezondheidsraad, waarin een grenswaarde wordt geadviseerd die een factor tien lager ligt dan de huidige norm, wordt op 3 oktober besproken in de Tweede Kamer. Het betreft een algemeen overleg tussen de Vaste Kamercommissies van VWS en Vrom.

Beide ministeries willen nog geen ambtelijke reactie geven op de kritiek die dr A. Brouwer in het vorige WUB uitte. Brouwer, lid van de commissie die het advies van de Gezondheidsraad opstelde, vindt dat de ministers een belangrijke dioxinebron over het hoofd zien. Niet alleen vuilverbrandingsinstallaties zijn een belangrijke bron, ook de consumptie van vis. In vis zitten relatief veel pcb's die eenzelfde werking hebben als dioxines. Deze bron moet volgens Brouwer worden onderzocht en aangepakt.

In hun reactie op het advies van de Gezondheidsraad stellen milieuminister M. de Boer en gezondheidsminister dr E. Borst dat naast de aanpak van vuilverbrandingsinstallaties nauwelijks additionele mogelijkheden bestaan om in de voedselproductie verontreiniging met dioxine en dioxine-achtige stoffen vanuit het milieu tegen te gaan. De ministers willen ook de advieswaarde van de Gezondheidsraad niet overnemen.