Nieuws - 19 december 1996

Dijksma

Dijksma

Het blad Delta meldt dat de initiatiefgroep voor een onderzoekschool Hydrologie uit elkaar is gegaan. Waarom konden jullie het niet eens worden?


Het is vreselijk jammer; alle betrokkenen zijn erg teleurgesteld. Wij zijn al jaren bezig met Delft, Amsterdam en aanvankelijk ook Groningen. De Groningers haakten eind 1995 af, omdat de groep met opheffing werd bedreigd.

De groepen die overbleven waren het erover eens dat we een velddekkende onderzoekschool moesten opzetten, omdat het veld in Nederland al zo klein is. Tot onze grote schrik moesten we uit een vacature-advertentie in de dagbladen vernemen dat de Universiteit Utrecht bezig was een volwaardige hydrologiegroep op te bouwen. Wij wilden graag praten over afstemming, want naar ons idee moeten we niet in elkaars vaarwater terecht komen. Dat bleek onmogelijk. Binnen de onderzoekschool wilden we op basis van erkenning van elkaars zwakke en sterke punten complementair werken. De ontwikkeling in Utrecht gooide roet in het eten.

We hadden nog steeds kunnen doorgaan, maar de Amsterdamse groep zag het nut niet meer in van de bundeling van de krachten nu Utrecht een eigen koers ging varen en sloot zich aan bij het instituut van de Nederlandse sedimentair-geologen. Tsja, dan houdt het ook voor ons op. Delft wilde wel doorgaan, maar het risico dat de aanvraag voor erkenning door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen nu wordt afgewezen, is te groot.

Wat overblijft is een aio-netwerk. Hoe wij ons onderzoek onderbrengen weten we nog niet. Het is triest dat Utrecht zich niet aan de afstemmingsafspraken wil houden. Het is ook heel slecht voor het vakgebied hydrologie in ons land. Er zijn slechts enkele tientallen universitaire hydrologen en de expertise raakt nu versnipperd over verschillende onderzoekinstituten. Onze rector zal dit nog wel aankaarten bij zijn collega in Utrecht, maar vooralsnog is er jaren werk verloren gegaan.