Nieuws - 9 november 1995

Dierwetenschappen wil fusie zoologische vakgroepen

Dierwetenschappen wil fusie zoologische vakgroepen

Binnen het bestuur van het cluster Dierwetenschappen wordt intensief gesproken over een fusie van alle zoologische vakgroepen. Afgezien van de vakgroepen Experimentele diermorfologie en celbiologie (EDC) en Visteelt willen de vakgroepen binnen het cluster naar een organisatorische eenheid toewerken.

Het feit dat onderwijsminister Ritzen de vakgroepen wil opheffen doet, volgens dierfysioloog prof. dr D. van der Heide, niets af aan de fusie-intentie. Als de vakgroep als organisatorische eenheid verdwijnt, hebben we binnen onze sector straks een onderwijs- en een onderzoeksinstituut. In feite is dat dan die ene grote vakgroep."

Hij erkent dat een democratisch dingetje op laag niveau verdwijnt. Het is een praatcircuit minder, maar het is nu al moeilijk studenten in het vakgroepsbestuur te krijgen. Dus de oorspronkelijke doelstelling raakte al uit zicht." Van der Heide wil wel dat de verschillende fundamentele en toegepaste disciplines blijven bestaan als leerstoel- of disciplinegroep met een eigen werkoverleg.

De dierfysioloog wil graag een gemeenschappelijk propaedeuse voor zowel de planten- als de dierenrichtingen. Ik heb er steeds meer problemen mee dat ik vier keer per jaar voor vier verschillende groepen een zelfde college moet geven. Vroeger zaten ze bij elkaar; is vroeger altijd slechter?" Hij meent dat de oplossing van landbouwproblemen een meer biologische benadering vergen dan nu het geval is, maar weet dat sommige zootechnici bij zo'n opmerking heel vies kijken."

De voorzitter van het cluster Dierwetenschappen, prof. dr ir P. Brascamp, ziet in de voorgestelde fusie een streven naar continuiteit. Eerst was er een vakgroepsassociatie op Zodiac, toen een cluster en nu dat moet verdwijnen, kan een vakgroep de bestuurlijke samenhang garanderen. Bestuurlijke samenwerking kan juist bevorderen dat een probleem van de ene groep als gemeenschappelijk probleem wordt gezien. Wellicht moet je in het huishoudelijk reglement vastleggen dat in het dagelijks bestuur, los van de getalsmatige verhoudingen, altijd de verschillende stromingen zijn vertegenwoordigd."

Het is nu aan het college van bestuur om een voorstel tot fusie aan de raad te sturen. Het clusterbestuur wacht af.