Nieuws - 5 december 1996

Diepgaande crisis bij bureau Milieuhygiene

Diepgaande crisis bij bureau Milieuhygiene

Jaren slepende problemen binnen het Bureau Veiligheid en Milieuhygiene (BVM) van de Landbouwuniversiteit moeten worden opgelost door interim-manager drs W.J.T. van Alphen. Begin jaren negentig begon al het verloop van vaak deskundig personeel, onder het bewind van het voormalig hoofd drs J. Alderhout. Sinds zijn vertrek, zo'n twee jaar geleden, zwaaide adjunct-hoofd G. van Scherrenburg de scepter over BVM.

Van Alphen is onlangs voor twee dagen per week aangesteld. Hij is ook werkzaam als hoofd Dienst Veiligheid en Milieuhygiene bij de Vrije Universiteit van Amsterdam en het Academisch Ziekenhuis. Eerder voerde hij interimklussen uit voor de Rijksuniversiteit Limburg en Schiphol.

Volgens Van Alphen is willen alle zes beleidsmedewerkers de problemen oplossen. Er zitten geen etterbakjes bij. Iedereen is ongelukkig en wil weer graag fluitend naar het werk gaan. Twee medewerkers zitten ziek thuis, maar een van hen gaat deze week weer aan de slag. Anderen hebben hun initiatieven bij het mobiliteitsbureau afgeblazen."

Wethouder ir H. Geenen (D66) van Milieu en ruimtelijke ordening houdt zich in zijn commentaar op de ontwikkelingen bij BVM-LUW op de vlakte, al vindt hij de situatie zorgelijk. Onlangs kwam de moeizaam tot stand komende bedrijfsinterne milieuzorg van de LUW ter sprake in de gemeentelijke commissie Milieu. Een goedlopende milieuzorg op de vakgroepen, waarbij BVM als beleidsondersteuning moet fungeren, is een voorwaarde voor het verlenen van milieuvergunningen op hoofdlijnen door de gemeente. Die afspraken zijn vorig jaar gemaakt - na jaren onderhandelingen - en zijn wat betreft Geenen nog niet in gevaar. Eerst evalueren we de pilotprojecten die in het kader van die afspraken bij Zodiac en Biotechnion zijn opgezet."

De wethouder heeft geen overleg gehad met bestuurlijk verantwoordelijken bij de LUW. Hij stelt dat er sinds oktober, door het vertrek van burgemeester mr M. Jager (D66), geen periodiek overleg is geweest met de voorzitter van het college van bestuur, dr ir M.P.M. Vos, portefeuillehouder voor interne milieuzorg. Geenen heeft Vos wel aangesproken bij het afscheid van de Commissaris der Koningin dr J. Terlouw (D66), maar Vos is met zijn laatste weken bij de LUW bezig", weet Geenen. Geenen wordt deze week wel geinformeerd door de LUW-coordinator van de Bedrijfsinterne milieu- en veiligheidszorg (Bims), ir H. Krabbenborg. Dit onderhoud zal zich beperken tot een informatief gesprek over de diverse initiatieven op het gebied van interne milieuzorg.