Nieuws - 2 november 1995

Diep triest...

Diep triest...

Graag willen wij reageren op de ingezonden brief van het studentlid van het vco-bestuur (WUB, 26 oktober). Wij vinden het verkeerd hoe er vanuit de vco met de kwestie wordt omgegaan. Om toch met jullie werkwijze mee te gaan, willen wij graag op de argumenten ingaan. Allereerst over de enquete van de roc-M10 (Economie, red.); het verwijt dat er geen aandacht besteed wordt aan de vrije-keuzeruimte is niet terecht. Er wordt wel degelijk de mogelijkheid geboden om daar op in te gaan. Ten tweede zien we de Wageningse economie-opleiding (met een volwaardige basis! ) als een opleiding met als voornaamste gebieden de landbouw en het milieu. We blijven dus zeer uniek. De kwaliteit van de opleiding staat natuurlijk centraal en de woorden broos akkoord tussen de vakgroepen komen niet van ons. In het bewuste interview is niet gezegd dat we tegen de vrije keuze zijn. Het is voor ons niet hard.

Als je de kaders van de vco oplegt ('kaders zijn kaders') dan kom je inderdaad op acht studiepunten vrije keuze. Dit komt doordat wij het tweede afstudeervak, zoals voorgeschreven door de vco, in de vrije keuze opnemen. Daarnaast bestaat er nog een fundamenteel verschil tussen een economisch afstudeervak en een technisch afstudeervak. Het mag vanzelfsprekend heten dat een technisch afstudeervak door meer onderzoek meer tijd kost en dus meer studiepunten vereist. Een economisch afstudeervak bestaat in het algemeen uit het lezen van literatuur en is dus goed binnen de gestelde tijd te volbrengen.

Laat het duidelijk zijn dat wij als studentleden de achterban proberen te vertegenwoordigen en het is niet meer dan logisch dat er altijd een paar mensen het niet eens zijn met onze standpunten.

Inzake de uitnodiging voor het Landelijk Economen Overleg (voor faculteitsraadsleden en onderwijscommissieleden); er is door ons een mail met nadere uitleg en informatie verzonden. Hier is nooit op gereageerd. Ook is er nog telefonisch contact geweest, waarin duidelijk werd dat jullie het niet interessant genoeg vonden. Volgens ons zou het juist erg interessant voor jullie zijn geweest.

Wij zijn erg benieuwd hoe het studentlid van de vco gaat reageren op vragen van de visitatiecommissie over het functioneren van de vco ten opzichte van de economie-opleiding. Nogmaals, wij vinden het diep triest dat er zo gecommuniceerd wordt. Op deze manier wordt het steeds moeilijker om met elkaar te overleggen.