Nieuws - 26 juni 1997

Deze bedrijven zijn de spin-off van het onderzoek

Deze bedrijven zijn de spin-off van het onderzoek

Deze bedrijven zijn de spin-off van het onderzoek
Kennisintensieve bedrijfjes verenigen zich
Als de stichting Kennisstad Wageningen met kennis van LUW en DLO de markt op wil, kan ze niet zonder het midden- en kleinbedrijf. De ruim honderd kleine innovatieve bedrijven in Wageningen willen daarom vertegenwoordigd worden in de stichting. Maar om goed samen te werken met de grote spelers, moeten die kleinere bedrijven zich wel beter organiseren
De bijeenkomst op 18 juni waar de Wageningse kennisintensieve bedrijven hun krachten zouden bundelen, begint met een teleurstelling. Op de uitnodiging hebben slechts een handvol ondernemers gereageerd, zodat de organisatoren hebben besloten de reservering voor het bedrijfsrestaurant in het Vada-gebouw te annuleren. Maar als de bijeenkomst begint, wordt het drukker in het vergaderzaaltje. Directeuren van kleine high tech bedrijfjes sjouwen extra meubilair binnen. Uiteindelijk hakt de organisatie de knoop door: het hele gezelschap verhuist toch naar het bedrijfsrestaurant
Het is nog geen hechte club, de Wageningse ondernemers die zich hebben geschaard onder de noemer kennisintensief. Een bont gezelschap van instrumentmakers, milieutechnici en software-ontwikkelaars voelt zich door de term aangesproken. Het is niet eens bekend hoeveel kennisintensieve bedrijven er zijn in Wageningen. Organisator Jos Bakker, directeur van Synoptics, een bedrijf in geografische informatie, doet er een slag naar: We hebben 135 brieven verstuurd. Een gedeelte van de geadresseerden bleek geen bedrijf meer te hebben. Maar er bleek ook een aantal bedrijven geen uitnodiging te hebben ontvangen. Ik schat dat die twee groepen elkaar opheffen. Op de bijeenkomst zijn een kleine vijftig ondernemers aanwezig, goed voor zo'n 35 bedrijven
Volgens Bakker is de grote verscheidenheid aan bedrijven geen beletsel voor een hecht samenwerkingsverband. In feite is ook de LUW maar een verzameling van vakgroepen. Samen staan de bedrijven sterker, stelt hij. Het midden- en kleinbedrijf kan veel doelmatiger werken als het minder versnipperd is. Nu halen instellingen nog veel expertise die hier in Wageningen voorhanden is, van buiten. Mede-organisator Lex van Loon, directeur van Agro Research Instruments, valt hem bij. Het bevorderen van informatie-uitwisseling tussen de instellingen en bedrijven moet prioriteit krijgen. Kennisstad kan daarnaast een rol vervullen in gezamenlijke promotie en wellicht acquisitie van opdrachten en subsidiegelden
Missie
Ook voor LUW en DLO is het voordelig als de kleinere bedrijven betrokken zijn bij Kennisstad. Bakker: Een belangrijke missie van Kennisstad is het verkopen van kennis. Het zou vreemd zijn als de marktpartijen daar niet bij betrokken worden. Hij krijgt bijval van Frits Meijboom, die naast zijn baan bij DLO een bedrijfje heeft. De hele basis van Kennisstad is het bevorderen van de spin-off van het onderzoek. Deze bedrijven zijn de spin-off. Op financieel gebied kan de samenwerking ook vruchten afwerpen. Van Loon: In Brussel hebben instellingen een streepje voor bij het aanvragen van onderzoeksubsidie als ze samenwerken met het midden- en kleinbedrijf.
Het belang van de kleinere bedrijven wordt erkend door Jaap Meijer, directeur van Kennisstad. Bij het schrijven van een ondernemingsplan voor de stichting wil hij de mening van deze bedrijven zwaar laten wegen. Als over drie jaar blijkt dat de stichting niet interessant is voor deze bedrijven, dan is mijn missie mislukt. Dan kunnen we de stichting net zo goed opheffen. Van de bedrijven verlangt hij wel dat ze zich eerst verenigen. Het is nu nog los zand. Daar moet wat lijm tussen. Wat Meijer betreft krijgen de bedrijven zelfs een zetel in het bestuur van de stichting Kennisstad, die nu nog wordt gedomineerd door LUW, DLO en gemeente. Naast dit drietal bezetten de provincie, de Gelderse Ontwikkelingsmaatschappij, de Rabobank en Stoas elk een bestuurszetel
Rekening
De bedrijven moeten wel betalen voor aansluiting bij de stichting. Voor kleine bedrijven komt de rekening op 2500 gulden per jaar, grote betalen vier maal zoveel. Omdat er nog geen ondernemingsplan ligt, is het onzeker wat de bedrijven daarvoor terug krijgen
Vanaf de oprichting weet Kennisstad zich kritisch gevolgd door Albert-Jan Sijthoff, directeur van Aglink. Zijn bedrijf is tien jaar geleden begonnen met hetzelfde doel als Kennisstad: het bijeen brengen van aanbieders en vragers op de markt voor kennis. Het steekt Sijthoff dat Kennisstad nu aan de bedrijven vraagt om zich aan te passen. DLO en LUW zouden zich moeten afvragen: wat kunnen wij doen, zodat jullie je werk beter kunnen doen. Het huidige voorstel om bedrijven bij de stichting te betrekken, gaat hem niet ver genoeg. LUW en DLO bekijken het alleen van de aanbodzijde. Ook bedrijven die de kennis gebruiken, zoals Nutricia en Unilever, moeten betrokken worden bij de stichting.