Nieuws - 29 augustus 1996

Derde geldstroom 1995 gestegen

Derde geldstroom 1995 gestegen

Het WUB van 11 juli constateert een daling van de omzet derde geldstroom van de LUW in 1995 ter waarde van ruim vijf miljoen gulden. Deze cijfers zijn onjuist. De netto-omzet 1995 is namelijk vrijwel gelijk aan die in 1994, namelijk 75,4 miljoen (was 75,2).

Het misverstand komt waarschijnlijk voort uit het citeren van het Financieel jaarverslag. Daarin worden diverse inkomsten om technische redenen bij het nettobedrag opgeteld die niets met de derde geldstroom te maken hebben. Juist dat tarradeel is ten opzichte van 1994 sterk gedaald, vandaar de schijnbare omzetverlaging. Op pagina 22 van het Algemeen jaarverslag is deze en andere informatie over de derde geldstroom(projecten) wat uitgebreider terug te vinden.

Ik verbeeld me niet dit vrijwel ieder jaar terugkerend misverstand hiermee uit de wereld geholpen te hebben. Maar het masochistisch presenteren van een negatief resultaat waar dat in feite positief is vind ik wat ver gaan.