Nieuws - 19 december 1996

Departementen en expertiseclusters

Departementen en expertiseclusters

Per 1 januari zullen negen LUW-departementen worden ingesteld (WUB 35). Inmiddels is op 19 november door het college van bestuur van de LUW en door de hoofddirectie van DLO een brief gestuurd naar de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij met suggesties voor: taken, functies en condities voor een succesvol functioneren van het Kenniscentrum Wageningen (KCW)". Daarin wordt gesproken over een concentratie van wetenschappelijke expertise en faciliteiten in organisatieonderdelen rondom zes tot tien expertiseclusters. Opgemerkt wordt: het moge duidelijk zijn dat in het bizonder het inrichten van de expertiseclusters verdere uitwerking behoeft".

In de vele LUW-stukken en de stroom van e-mails van verontruste vakgroepen die worden geproduceerd in het kader van de departementsvorming mis ik iedere referentie naar KCW. De LUW-departementen zouden een logische voorzet kunnen zijn voor de expertiseclusters van KCW, maar dat staat zeker niet bij voorbaat vast. Ik denk dat het zinvol is dat de LUW tot clustering van vakgroepen overgaat: het beeld naar buiten toe wordt zo duidelijker. Bovendien is het proces niet erg ingrijpend omdat vooral bestaande clusters worden gehandhaafd. Ik constateer echter dat bij de realisering van de departementen wel erg naar binnen gekeken wordt. Er wordt zelfs gesproken over bestuursverantwoordelijkheden voor en na 1 september 1997, alsof er tot die datum verder geen KCW-ontwikkelingen zouden zijn. Bij het samenstellen van besturen en departementen en bij het zoeken van voorzitters zou een sterker accent moeten liggen op de waarschijnlijke tijdelijkheid van deze functies. Immers, overleg met DLO zou ku
nnen resulteren in andere expertiseclusters en in besturen die - mag ik toch aannemen - niet alleen uit LUW-medewerkers zullen bestaan. Een voortgaande en concrete discussie over de expertiseclusters binnen KCW is urgent omdat de verdere invulling van KCW hiervan in belangrijke mate afhangt.

De politiek heeft een duidelijk signaal gegeven: KCW moet! Er is al veel samenwerking op werkvloerniveau. Het vaststellen van KCW-expertiseclusters zou zeer behulpzaam zijn bij het verder vormgeven ervan, en zou ons binnen de LUW kunnen behoeden voor te veel onproductieve activiteiten die strikt gericht zijn op het eigen winkeltje.