Nieuws - 13 juni 1996

Deense prijs voor fytopathologie-prof

Deense prijs voor fytopathologie-prof

Prof. dr ir P. de Wit, hoogleraar plantenziektenkunde aan de Landbouwuniversiteit, heeft de Deense Emile Christian Hansen Gold Medal voor uitmuntend microbiologisch onderzoek gekregen, voor zijn onderzoek naar de moleculaire achtergronden van de bladvlekkenziekte bij tomaat. Vooral de genetische wedloop tussen de tomaat en de schimmel die de bladvlekkenziekte veroorzaakt heeft de aandacht van De Wit en zijn onderzoeksgroep.

Naast de medaille krijgt de Wit een geldbedrag van negenduizend gulden. Dit geld wil de hoogleraar onderbrengen in een stichting die uit de rente eens in de twee jaar een aanmoedigingsprijs zal uitkeren aan een uitmuntende Wageningse doctoraalstudent op het gebied van de fytopathogie.