Nieuws - 5 december 1996

Deeltijdopleiding scheelt duizenden guldens studieschuld

Deeltijdopleiding scheelt duizenden guldens studieschuld

Studenten die met hun beurs in tijdnood dreigen te raken, kunnen grote winst boeken door tussentijds een jaar in deeltijd te studeren. Ze betalen minder collegegeld en voor hun studiefinanciering staat de klok even stil. Zeker onder het regime van de prestatiebeurs kan dat een studieschuld van vele duizenden guldens voorkomen. Deze tip geeft een aantal hbo-studentendecanen aan hun studenten. Aan de Landbouwuniversiteit bestaan overigens geen deeltijdstudies meer. Herman Beks, studentendecaan van de Hogeschool Utrecht verwacht dat de roep om deeltijdvarianten zal toenemen en dat de instellingen er gehoor aan zullen geven.

Het LUW-hoofd Studentenzaken, drs J.G. Bosman, erkent dat de druk op deeltijdopleidingen mogelijk zal toenemen als gevolg van de verslechterde studiefinanciering. Hij wijst erop dat het aanbod van werk in Wageningen voor nieuwe werkstudenten wellicht te klein is om studenten van voldoende inkomen te voorzien.

Bij sommige universiteiten switchten dit jaar honderden ouderejaars naar deeltijd. Volgens geraadpleegde studentendecanen blijft deze route de komende jaren begaanbaar. Wie ziet aankomen dat hij met de studiefinanciering in tijdnood raakt, moet vroeg in de studie een jaar - en niet korter - op deeltijd overstappen.

In plaats van zes jaar krijgt de student zo zeven jaar om het diploma te halen zonder terugbetaling van de studiebeurs. Dat jaar extra kan dus een verschil van duizenden guldens schuld betekenen.