Nieuws - 20 juni 1996

Deel historische collecties van LUW in verval

Deel historische collecties van LUW in verval

De LUW onderhoudt en bewaart haar biologische en historische collecties niet goed. Delen van de collecties zijn in verval, terwijl de meeste ervan uniek zijn in Nederland, belangrijke historische ontwikkelingen visualiseren en vaak essentieel zijn voor het toetsen van nieuwe, wetenschappelijke inzichten.

Dat concludeert een adviescommissie van het ministerie van Onderwijs, die de collecties op de Nederlandse universiteiten inventariseerde en beoordeelde.

In het algemeen is de fysieke conditie van de collecties matig tot redelijk, maar minder dan die van de meeste Nederlandse musea", meent de commissie. Geldgebrek en de bewaaromstandigheden zijn de grootste problemen. Zonder ingrijpen zullen verschillende collecties ernstige schade oplopen en verder afglijden", aldus het vorige week uitgekomen rapport.

Ook voor de LUW geldt dat de fysieke conditie van de meeste objecten nu nog goed is, maar dat zonder verdere actie een deel vergaat. Metalen landbouwwerktuigen moeten regelmatig een anti-roestbehandeling hebben en houten werktuigen moeten hersteld, en bewerkt tegen torren", legt de beheerder van het Museum Historische Landbouwtechnieken uit. Maar daar komt met zo weinig personeel niets van". Daarnaast zou in de hal, waar veel werktuigen staan, het klimaat moeten worden geregeld. Nu is het daar 's winters heel koud en zomers heel warm."

De fysieke toestand van de zeshonderd duizend gedroogde insekten is goed, maar ze worden in een te vochtige ruimte bewaard. Zo kun je ze misschien geen driehonderd jaar bewaren, maar slechts 150 jaar", schat de beheerder. De klimaatomstandigheden in de bibliotheek leiden er toe dat de negenduizend tijdschriften uit de periode 1850-1960 in slechte conditie zijn, evenals een deel van de dertigduizend oude boeken. Van de 1700 bacterien, schimmels en gisten op de vakgroep Microbiologie is eveneens een deel aan het vergaan. De vierduizend mineralen en gesteenten zijn te slecht beveiligd tegen diefstal en de 260 bodemprofielen brokkelen af door intensief gebruik bij het onderwijs.

Voor de meeste collecties planten en zaden geldt dat de LUW ze voldoende onderhoudt, registreert en bewaart, al worden ook die collecties bedreigd door bezuinigingen.

De adviescommissie acht een lange-termijnvisie van het Wagenings college van bestuur op de collecties gewenst. Daarnaast acht de commissie een fonds van zo'n tachtig miljoen gulden nodig om de collecties landelijk veilig te stellen.