Nieuws - 21 maart 1996

De verloren evangelien V

De verloren evangelien V

Iedereen mag denken wat ie wil, maar mijns inziens, zijn de mensen die de afgelopen twee weken in het WUB hebben gereageerd op het artikel van Marianne Heselmans wel erg snel overgegaan op het veroordelen van de bewuste evangelien.

Men gaat er per definitie van uit, dat deze aanvullingen op de bijbel, de boodschap van de bijbel zouden schaden. De teksten van Nag Hammadi zijn betrouwbare informatiebronnen, die een nieuw licht werpen op de oude Joodse tijd van Jezus. Waarom zou men daar geen geloofsinspiratie uit kunnen verkrijgen?

Of zijn de confessionelen bang dat teksten over bijvoorbeeld een androgyne God minder orthodox aangelegde mensen op duivelse ideeen zouden brengen? Juist niet! Het is voor mij, ik ben geen man, een verademing om een vrouwelijke component in God te vinden.

Ook in de bijbel zelf zijn aanwijzingen te vinden over de Vrouw in God. Oud-testamenticus Labuschagne, hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen, toont dit aan in zijn boek Zin en onzin over God.

Het wordt tijd dat vooral de confessionele hoek van de kerk gaat in zien dat nieuwe ideeen over het christelijk geloof, die op goede godsdienstwetenschappelijke en historische gronden gefundeerd zijn, een verrijking kunnen zijn voor de geloofswereld van veel mensen, die nu niet meer in de kerk willen komen.

Alleen is het wel erg moeilijk om mensen die hardnekkig aan de starre doctrine van de kerk vasthouden te bewegen om hierover na te denken.