Nieuws - 14 maart 1996

De verloren evangelien III

De verloren evangelien III

In het WUB van 29 februari wordt de zoveelste poging gedaan om aan te tonen dat de bijbel niet betrouwbaar zou zijn. Het is ongelooflijk hoe we als mensheid door de eeuwen heen elk middel hebben aangegrepen om maar niet te hoeven erkennen dat er een God is, die hemel en aarde en al wat leeft geschapen heeft. Want die erkenning kan niet anders dan leiden tot aanvaarding van de hoge weg en de regels die Hij voor de mensen heeft. Alles in ons verwerpt het idee dat er Iemand boven ons is, die recht heeft op onze eer en gehoorzaamheid. De satan, de tegenstander van God, is de lachende derde, want hij weet en bevordert dat wij als mensen zonder God geen leven hebben, nu niet en na onze dood niet. Deze verleider wil ons doen geloven dat het allemaal wel goed komt. Maar het komt niet goed. Zonder God te erkennen, zonder onze schuld tegenover onze Schepper te belijden en vergeving te vragen door tussenkomst van Zijn Zoon, de Here Jezus, zijn we reddeloos verloren, voor eeuwig verstoken
van Gods licht en nabijheid. Zijn we dan zo dom, dat we het mooiste aanbod dat ons kan overkomen, namelijk dat we een nieuw, schoon en eeuwig leven mogen ontvangen door geloof in de Here Jezus, afslaan?