Nieuws - 14 maart 1996

De verloren evangelien II, een aantekening

De verloren evangelien II, een aantekening

Door alle eeuwen heen zijn er aanvallen van buiten (de wereld) en van binnen (vanuit de kerk) op de betrouwbaarheid van het woord van God geweest. Wat dat betreft is ook nu nog geen nieuws onder de zon.

Gelukkig laat God zich niet ter verantwoording roepen door ons beperkte verstand. Nee, Hij is zo heel anders! Hij heeft laten zien wie Hij is. Het woord (de Here Jezus) is vlees (mens) geworden en heeft onder ons gewoond.

Allen, die de eeuwen door, door de eenvoudige omgang met Zijn woord, deze verschijning (de Here Jezus) hebben liefgekregen, vonden en vinden daarin dat Zijn woord (Hijzelf) zeer betrouwbaar is. Liefde behoeft geen nadere bewijsvoering.

Het (bijbelse) geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet. (Hebr. 11:1).