Nieuws - 27 juni 1996

De toekomst van ons onderwijs

De toekomst van ons onderwijs

In het WUB van 13 juni stond een heel klein blokje tekst over de discussiemiddag over blokken die gehouden is op 11 juni. Inderdaad, om een goede invulling te geven aan blokonderwijs is samenwerking tussen vakgroepen noodzakelijk en de huidige gang van zaken is daar niet een ideale voedingsbodem voor. Maar in het stukje werd voorbijgegaan aan de kern van de zaak.

De Permagoon-groepen organiseerden deze middag om aan de hand van blokken een discussie los te krijgen over de verbetering van de kwaliteit van het LUW-onderwijs en de huidige gang van zaken daaromtrent. Twee dingen zijn voor ons duidelijk geworden tijdens de middag. Ten eerste blijkt de interesse in de komende onderwijsvernieuwingen gering te zijn. Verder bleek er onder de aanwezigen nog veel onduidelijkheid te heersen over precieze invulling van de plannen van het bestuur. Dat draagvlak is duidelijk nog niet solide genoeg.

Misschien lijken de veranderingen voor de meeste studenten wel iets dat zijn of haar tijd wel zal duren. Maar op z'n minst krijgt iedereen te maken met een nieuwe jaarroostering. En de huidige generatie eerstejaars is begonnen aan een studie die er anders uit gaat zien dan ze waarschijnlijk dachten. Hoe het LUW-onderwijs de komende jaren vorm gaat krijgen, hoe studierichtingen precies ingevuld gaan worden, het is allemaal nog flink in beroering. Maar natuurlijk komen we er wel: het college bedenkt een mooi plan, de richtingsonderwijscommissies mogen gaan knutselen en Ritzen zorgt wel voor een paar miljoen.

Het gaat echter niet alleen om een andere structuur, een andere vorm. Er zit een visie achter: over goed onderwijs, over hoe de kwaliteit van het huidige onderwijs te verbeteren. En daar wordt bij de invoering van blokken op dit moment nou juist aan voorbijgegaan. In plaats van te praten over de eisen waaraan voldaan moet worden om mee te mogen pikken uit het studeerbaarheidsfonds (niet onbegrijpelijk gezien alle bezuinigingen) zou er gepraat moeten worden over wat we willen met ons onderwijs en hoe we dat moeten bereiken. En daarbij is de mening van studenten minstens even hard nodig als die van docenten en beleidsmakers. Onderwijskwaliteit verdient gewoon de aandacht van iedereen, het gaat om iedereens toekomst. En die begint niet pas in 2000.

Namens de Permagoon-groepen (Boerengroep, IK, TEGON, TLM, TRO, WMD & WVL)