Wetenschap - 8 augustus 1996

De Verleiding

De Verleiding

Achthonderd nuldejaars wegwijs in Wageningen

Rond de achthonderd nuldejaars zullen voor een dag of vijf het Wageningse straatbeeld domineren, want volgende week gaan de Algemene Introductiedagen (AID) van start. Wellicht met iets meer deelnemers dan vorig jaar, maar met een dag minder om ze kennis te laten nemen van het Wageningse.


Traditiegetrouw in deze tijd leggen leden van de introductiecommissie (CAID) de laatste hand aan de introductieweek, die volgende week donderdag begint. Van stress noch opwinding lijkt bij de commissieleden sprake. Alles verloopt volgens derdejaars Moleculaire wetenschappen Clasien Oomen dan ook volgens plan en het meeste is in kannen en kruiken. Oomen is een van de acht dames, die behoren tot de CAID '96. Ik wilde een keer iets groots neerzetten; ik vind het tof om te doen. Ik heb eerder kleinere dingen georganiseerd, zoals het eerstejaars sporttoernooi. Organiseren ligt me wel."

De CAID telt slechts twee mannelijke studenten. Afgezien van vorig jaar, toen zes heren de AID gestalte gaven, blijkt de organisatie toch vooral een zaak van vrouwen te zijn geworden. Een verklaring daarvoor heeft Oomen niet en ook Emiel, net teruggekeerd van een kanovakantie in de Pyreneeen maar deze maandagochtend vroeg alweer present op Arion, blijft in gebreke. Verder heeft de club een hoge concentratie biologen en moleculaire wetenschappers en is Diedenoort dit jaar niet vertegenwoordigd.

Het AID-programma lijkt sterk op dat van vorig jaar, met de vaste onderdelen als de cabaretavond op de verenigingen, de sportdag op De Bongerd, het straatfestival in het centrum van Wageningen, de verenigingspresentatie en informarkt in het Arboretum. En niet te vergeten het slotspektakel, dat in tegenstelling tot vorig jaar niet op de Markt, toen met behulp van de daar gehuisveste horeca-ondernemingen, maar weer in het voormalige stadion van F.C. Wageningen zal worden gehouden. De keuze voor die locatie heeft verschillende redenen, aldus Oomen: De inkomsten voor de horeca bleven vorig jaar sterk achter bij de verwachtingen. Bovendien is De Berg gewoon een goede plek. Het slotspektakel wordt trouwens groter dan ooit." Vijf bands zullen maandagavond 19 augustus optreden, beginnend met Son of Blob, een gezellige studentenband uit Leiden waarvan het programmaboekje meldt: Ska ten top.

Vervolgens is het de beurt aan The Undeclinable Ambuscade, een soort ska-punk-funk-rock aldus een passerend CAID-lid, en Mizpah, die folkachtige muziek ten gehore brengen en wellicht voor de kenner bekend zijn van een optreden tijdens Lowlands. Pater Moeskroen en The Scene moeten zorgen voor een bruisende finale.

De door de commissie van vorig jaar geintroduceerde Blind Date Show aan het Plantsoen wordt niet herhaald. Dat komt mede doordat de AID met een dag is ingekort tot vijf dagen. Er moest gesneden worden in het programma. Oomen zegt niet blij te zijn met deze wijziging, die na overleg tussen universiteit, verenigingen en Diedenoort is doorgevoerd. Toen de commissieleden begin dit jaar voor het eerst bijeen kwamen was de vijfdaagse AID een voldongen feit. De AID is ingekort omdat in het verleden bleek dat de dagen, plus de erop volgende verenigingsintroductie, vele nieuwe studenten een valse start bezorgden in het eerste trimester, hetgeen te merken was aan de examenresultaten enkele maanden later. Mede door het inkorten van de AID is de aanvangsdag verschoven van zaterdag naar donderdag, waardoor de sportdag niet langer op zondag zal worden gehouden maar op vrijdag. Een aantal examentjes moest daardoor van sportcomplex De Bongerd naar elders worden verplaatst. Oomen:
Voor groepsvorming is een sportdag ideaal, vandaar dat we toch hebben gekozen voor de tweede dag."

Daily Temptation

Thema van de AID is De verleiding, waarbij Hendrik-Jan de Slingerende Tuinslang als mascotte zal fungeren. Het verband tussen thema en Hendrik-Jan is niet direct duidelijk. Oomen wijst op de gebeurtenissen in de Hof van Eden. Maar natuurlijk de CAID vindt dat de aankomende studenten tijdens hun studie aan velerlei verleidingen bloot zullen komen te staan, nog afgezien van het feit dat ze de verleiding om in Wageningen te komen studeren al niet hebben kunnen weerstaan. De verleidingen beginnen niet in de laatste plaats meteen tijdens de AID zelf en zullen als het aan de commissie ligt niet beperkt blijven tot die van de liefde. Of, zoals in het voorwoord van het programmaboekje boekje staat geschreven: Laat je verleiden of niet that's the question. Drank, feest, meer feest, sport, theater, film en een onvergetelijk popfestival staan je te wachten." Een en ander zal worden vastgelegd door een zeven man sterk journalistenteam van de Daily Temptation.

Oomen wijst op enkele aansprekende onderdelen. Zoals het Grote Ideaal op zaterdagmiddag. Dan zullen de groepjes nuldejaars in het centrum van Wageningen trachten met muziek maken en etenswaar verkopen zoveel mogelijk geld in te zamelen voor een goed doel; dit jaar voor een weeshuis op Sri Lanka, een project van Terres des Hommes. Oomen: We wilden een klein maar duidelijk project, waarbij geen geld aan strijkstokken blijft hangen." Vorig jaar werd op deze manier 4382 gulden opgehaald voor Artsen zonder Grenzen.

Ook het straatfestival op zaterdagavond klinkt veelbelovend. Voor de mentorgroepjes staat in ieder geval een VIP-voetbus klaar; een merkwaardig vervoermiddel, waarmee ze zichzelf een toer door het centrum mogen geven. Al met al is alles weer zo'n beetje geregeld zonder noemenswaardige problemen en binnen het budget van rond de twee ton.

Inmiddels is de officiele inschrijvingstermijn gesloten. De teller staat op 794 introlopers, 43 meer dan vorig jaar. Die stijging is vooral te danken aan een verhevigde belangstelling voor de dagen van de kant van aankomende Diedenoortstudenten. De opening van de AID zal evenals vorig jaar bij het hoofdgebouw plaatsvinden. Oomen: Nee, we gaan deze keer niet abseilen, dat duurde vorig jaar net iets te lang."