Nieuws - 19 januari 1995

Daling eerstejaars bij LU kleiner dan elders

Daling eerstejaars bij LU kleiner dan elders

Het aantal vooraanmeldingen eerste voorkeur voor de Landbouwuniversiteit is ruim 13 procent lager dan vorig jaar. Vooral de studierichtingen Economie van landbouw en milieu (-14), Bosbouw (-11), Landinrichtingswetenschappen (-12), Voeding van de mens (-11) en Rurale ontwikkelingsstudies (-13) blijven fors achter. Daarentegen blijken Bodem, water en atmosfeer (+19) en levensmiddelentechnologie (+10) populair.

De teruggang van het aantal vooraanmeldingen in Wageningen valt landelijk gezien nogal mee. Rotterdam heeft vooralsnog 30 procent minder aanmeldingen, en is samen met Eindhoven (-27.5%) en Tilburg (-27%) de negatieve uitschieter. Landelijk melden zich tot nu toe ruim 20 procent studenten minder aan.

Of de daling wijst op een verminderde belangstelling onder scholieren voor de universiteiten, is niet te zeggen. De scholieren zijn namelijk niet langer verplicht zich al in december in Groningen op te geven voor een studie.

Centrale aanmelding eerstejaars eerste voorkeur:

 • KOP = studierichting 9-1-95 6-1-94

 • = Biologie 59 60
 • = Landgebruikrichtingen 0 3
 • = Bosbouw 21 32
 • = Agrosysteemkunde 6 11
 • = Landinrichtingswetensch. 33 45
 • = Bodem, water, atmosfeer 36 17
 • = Economie 30 44
 • = Huishoud-en consumenten 15 20
 • = Ontwikkeling- en tropisch 1 2
 • = Tropisch landgebruik 40 31
 • = Rurale ontwikkelingsstudies 23 36
 • = Teeltkundig en technologisch 0 4
 • = Landbouwplantenteelt 4 5
 • = Tuinbouw 10 14
 • = Veredeling en gewasbesch. 20 23
 • = Zootechniek 21 29
 • = Chemisch en technologisch 1 3
 • = Levensmiddelentechnologie 47 37
 • = Voeding van de mens 12 21
 • = Milieuhygiene 36 42
 • = Moleculaire wetensch. 20 19
 • = Bioprocestechnologie 50 48

 • = Totaal 500 566