Nieuws - 23 november 1995

Daling derde geldstroom verwacht

Daling derde geldstroom verwacht

In de concept-begroting 1996, die deze week van de persen rolde, gaat het college van bestuur uit van een daling van de derde geldstroom. Niet alleen het bedrag, ook het aantal opdrachten van derden, zoals bedrijven, de Europese Unie en vakministeries, zal dalen. Met name opbrengsten uit de binnenlandse markt zullen dalen met vier a vijf miljoen gulden.

Het hoofd Financiele en economische zaken van de LUW, drs J. Schuilenburg, voorziet dat er in 1996 minder middelen naar de fondsen van de universiteit zullen vloeien. Dat beinvloedt de vermogenspositie en de liquiditeit van de LUW. De afname in derde-geldstroomprojecten wijt hij aan de toenemende concurrentie door grote technologische instituten als DLO en TNO, die steeds marktgerichter gaan werken. Bovendien zet het kabinetsbeleid minder geld uit voor beleidsondersteunend en strategisch onderzoek.

Schuilenburg wil begin 1996 met een werkgroep de trends in de onderzoeksmarkt analyseren en onderzoeken met welke strategie de Landbouwuniversiteit haar marktaandeel en omzet kan vasthouden. De werkgroep moet onderzoeken of de universiteit haar marketingstrategie moet aanpassen, en of de prijs die de LUW in rekening brengt, in orde is. We horen nogal eens: jullie aio's zijn te duur. Maar vergeleken met de officiele tarieven van andere universiteiten kunnen we heel goed meekomen. Het probleem is echter dat ze die kennelijk niet altijd in rekening brengen."

Ook in EU-verband constateert Schuilenburg af en toe opmerkelijk verschillen tussen de LUW-offertes en die uit andere landen. Als ik zie dat Franse instellingen soms maar dertig procent in rekening brengen van onze offerte, dan wordt het daar zwaar gesubsidieerd. Hetzelfde geldt in nog grotere mate voor projectvoorstellen uit bijvoorbeeld Noorwegen, omdat daar de kosten absoluut vergelijkbaar zijn en de offertes toch laag uitpakken."