Nieuws - 9 mei 1996

DTO zoekt via Internet duurzaamheidsideeen

DTO zoekt via Internet duurzaamheidsideeen

Het Nederlandse overheidsprogramma Duurzame Technologische Ontwikkeling daagt innovatieve wetenschappers uit te komen met nieuwe, trendbreuk veroorzakende ideeen voor duurzame voedselproduktie. De twee beste ideeen worden beloond met een prijs van 25 duizend gulden. Een goed idee is veel waard. Je moet hoog inzetten om een trendbreuk te veroorzaken," aldus woordvoerder J. Mogendorff van het Instituut voor Agrotechnologisch Onderzoek (ATO-DLO), dat belast is met een aantal praktische aspecten van de prijsvraag.

Het onderzoekprogramma is met name op zoek naar ideeen die kunnen leiden tot een hightech agroproduktiesysteem gebaseerd op de volgende uitgangspunten: het systeem gebruikt alleen zonlicht als energiebron en de belichting van planten is optimaal, net als de omzetting en opslag van energie. Overtollige energie moet voor andere doeleinden beschikbaar zijn. Andere uitgangspunten zijn de toepassing van sensoren en besturingsmechanismen, hergebruik van alle afvalprodukten en een lokale en vraag-georienteerde produktie.

De prijsvraag is uitgeschreven via Internet; deelnemers kunnen hun ideeen langs die weg ook inzenden. Voor details en achtergrondinformatie: http://www.bib.wau.nl/ato/hta/ index.html.