Nieuws - 11 januari 1996

DNA-techniek vermindert aantal dierproeven

DNA-techniek vermindert aantal dierproeven

Het aantal dierproeven daalt de laatste jaren gestaag. Werden in 1993 nog 780.703 dieren gedood voor het testen van stoffen en het beantwoorden van wetenschappelijke vragen, in 1994 waren het er 770.888. Ter vergelijking: in 1978 stierven anderhalf miljoen dieren in laboratoria. Dit blijkt uit het jaaroverzicht van de Veterinaire Hoofdinspectie van de Volksgezondheid. De daling is te danken aan de voortdurende verbetering van onder meer de weefselkweek en sinds kort ook de recombinant-DNA-techniek.

Prijzen en subsidies stimuleren onderzoeksgroepen alternatieven te ontwikkelen. Zo is afgelopen jaar een weefselkweek ontwikkeld waarin met behulp van gentechnologie de receptor is ingebracht voor het menselijke follikel-stimulerend hormoon dat wordt gebruikt bij behandeling van onvruchtbaarheid. Het farmaceutisch bedrijf Organon bespaart met deze weefselkweek enkele duizenden ratten per jaar bij het testen van medicijnen. De Landbouwuniversiteit en DLO besparen tegenwoordig muizen door antilichamen te produceren via genetisch gemodificeerde virussen in bacterien, in plaats van via muizecellen.