Nieuws - 25 april 1996

DLO wil in achtertuin geen woonwagenbewoners

DLO wil in achtertuin geen woonwagenbewoners

Het verzet van de Dienst Landbouwkundig onderzoek (DLO) tegen de aanleg van een passantenplaats voor rondtrekkende woonwagenbewoners aan de Bornsesteeg heeft gehoor gevonden in de gemeenteraad. De raad ging weliswaar met vijftien stemmen voor en acht tegen akkoord met de passantenplaats, maar die wordt pas aangelegd na overleg met DLO.


Dat overleg is nodig om een milieuzone van vijftig meter, een oude wens van de gemeente, rond laboratoria van DLO en LUW niet in gevaar te brengen. Het vastleggen van die zonering in bestemmingsplannen is door DLO en LUW tot nu toe tegengehouden. De gemeente hoopte middels een convenant zo'n zonering te kunnen regelen om te voorkomen dat er laboratoria komen binnen vijftig meter van woonbebouwing. De gemeente wil de passantenparkeerplaats, binnen die zone, tegen het complex De Born, aanleggen. DLO dreigt dat er alleen een convenant komt als de passantenparkeerplaats elders komt.

Volgens DLO doet de parkeerplaats afbreuk aan het DLO-hoofdgebouw. B&W stellen hier tegenover dat de parkeerplaats geheel achter groen verscholen ligt en wijzen erop dat de Bornsesteeg in hoofdzaak een fietsontsluitingsroute is voor het complex de Born. De Mansholtlaan en de Droevendaalsesteeg vormen de eigenlijke hoofdontsluiting voor autoverkeer.

Het CDA, de SGP/RPF en D66 willen helemaal geen parkeerplaats waar rondtrekkende woonwagenbewoners maximaal vijf dagen mogen blijven. Zo'n plek wordt overigens al jaren gedoogd bij het Nudepark, maar daar zijn geen sanitaire voorzieningen.

De drie politieke partijen vrezen dat passanten na het verstrijken van de termijn niet vertrekken. De burgemeester wees er, in een fel betoog, op dat Wageningen daar nooit problemen mee heeft gehad. Een rechter hoeft er in de Wageningse verhoudingen niet aan te pas te komen, aldus Jager.

PvdA, VVD en GroenLinks zien bij de handhaving minder beren op de weg en gingen na de overleg-toezegging akkoord met de aanleg.