Nieuws - 8 februari 1996

DLO werkt mee aan RIVM-milieuverkenning

DLO werkt mee aan RIVM-milieuverkenning

De Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gaan intensief met elkaar samenwerken. Op 2 februari hebben de instituten hun samenwerking officieel in een convenant bekrachtigd. DLO zal expertise inbrengen voor de jaarlijkse milieurapportage aan de Nederlandse regering van het RIVM-Milieuplanbureau, vooral op het gebied van verzuring, vermesting, verdroging en klimaatsverandering.

Het RIVM krijgt binnenkort ook een Natuurplanbureau dat op verzoek van landbouwminister Van Aartsen jaarlijks een natuurrapportage gaat uitbrengen. Het IKC-Natuurbeheer, het DLO-Instituut voor Bos en Natuuronderzoek en het DLO-Staringcentrum participeren in dit project. Waarom de minister het Natuurplanbureau niet bij zijn eigen DLO-instituten onderbrengt, is onduidelijk De wegen van Den Haag zijn ondoorgrondelijk", aldus de voorlichter van IBN-DLO. Maar wij zijn er niet gelukkig mee." De nieuwe Natuurverkenningen komen in september 1997 voor het eerst uit.