Nieuws - 27 februari 1997

Cooperaties en krediet I

Cooperaties en krediet I

Cooperaties en krediet I
Het Vak
  • D350-220
  • Derde trimester 1995-1996
  • Aantal respondenten: dertien
  • Geen attentiewaarden overschreden; geen aandachtspunten
    Studenten geven zeer hoge scores op de onderdelen wetenschappelijk karakter, veel geleerd, en algemene waardering voor het vak
    De meeste studenten die dit vak volgen, studeren Rurale ontwikkelingsstudies. Docent ir Otto Hospes zegt er veel werk van te maken om het onderwijs zo goed te krijgen. Zijn basisfilosofie is dat de stof moet aansluiten bij wat de studenten denken en weten. Ik ben tijdens het onderwijs voortdurend bezig met het bespreken en analyseren van probleemsituaties. Alleen dan wordt de relevantie en het perspectief zichtbaar. Een voorbeeld is dat ik niet zeg dat interdisciplinariteit belangrijk is, ik wil dat studenten ontdekken of het belangrijk is. Ik ga niet uit van theorieen maar van een probleemstelling. De mengeling in het onderwijs van empirische kennis, theorieen en theoretische toepassingen spreekt studenten aan.
    Ik kies ervoor om niet alleen hoorcolleges te geven en niet twee uurtjes per week. Veel liever werk ik een middag met de hele groep aan een onderwerp, waarbij ik verschillende werkvormen gebruik. Een middag bestaat meestal uit een gedeelte hoorcollege, een werkcollege en een plenaire discussie. Tijdens een hoorcollege probeer ik de studenten al voor te bereiden op het feit dat ze zelf aan het werk moeten in werkgroepjes. Een truc daarvoor is bijvoorbeeld het bespreken van contrastartikelen, artikelen waar hetzelfde probleem heel anders benaderd of opgelost wordt. Dat zet mensen aan het denken en daagt ze uit om zelf een mening te formuleren. Natuurlijk dreigt het gevaar van een discussie die in algemeenheden uitmondt. Dan grijp ik in. Ook als mensen zeggen dat iets een definitiekwestie is, kap ik dat heel snel af. Dat is te flauw, het gaat erom dat ze blijven problematiseren. Tegelijkertijd is het ontzettend belangrijk om studenten echt serieus te nemen. Als een probleem de ene week tijdens de discussie blijft liggen, ga ik daar achteraan en kom ik er de volgende keer op terug, met bijvoorbeeld nieuwe informatie.