Nieuws - 26 oktober 1995

Consuminderen

Consuminderen

Volgens het WUB van 12 oktober jl. wil het college van bestuur paal en perk stellen aan de overconsumptie van de Wageningse student.

In het dagelijks leven probeer ik, gemotiveerd door bezorgdheid over mens en natuur, inhoud te geven aan het door de verschillende milieu-organisaties uitgedragen consuminderen. Ten aanzien van mijn studie moet ik echter helaas bekennen een ware academische overconsument te zijn - gelukkig zonder al te veel schadelijke gevolgen voor het milieu, het betreft hier immers consumptie van kennis.

Als alles goed gaat studeer ik volgend jaar augustus na zes jaar af met een pakket van bijna 8000 uur. Ik heb mijn rechten dus maximaal uitgebuit en voldoe hiermee volledig aan het studentbeeld van de voorlichter van het ministerie van Onderwijs. Overigens wil ik graag het argument van professor Van der Heide dat het programma te licht zou zijn willen ontkrachten; ik heb hier wel zes jaar ijverig voor gewerkt.

De ware reden waarom ik nog steeds in Wageningen rond loop is veel simpeler: er is geen werk. Als ze me morgen een baan aanbieden, dan ben ik vandaag nog weg! Waarom zou ik afstuderen als ik ook kan solliciteren en studeren? Nu doe ik tenminste nog kennis en ervaring op.

Het is overigens niet de opzet om met deze reactie mijn overconsumptie te legitimeren - ik studeer nu tenslotte op kosten van - en misschien wel ten koste van - de Landbouwuniversiteit. Ik wil slechts de aandacht vestigen op een van de motieven voor het benutten van de maximale studieduur die de overheid toestaat; een motief dat naar mijn mening tot nu toe te vaak over het hoofd gezien is. In dezen ben ik het dan ook volkomen eens met Van 't Riet als hij voorspelt dat de overconsumptie vanzelf zal verdwijnen als de studiefinanciering wordt ingeperkt in omvang en tijd. Een positievere benadering met meer aandacht voor de situatie op de arbeidsmarkt voor academici, spreekt mij echter meer aan.