Nieuws - 1 juni 1995

Consument zoekt spanning

Consument zoekt spanning

De tradtionele sociaal-economische indeling van consumentengroepen is aan erosie onderhevig. Bij marktonderzoek wordt de indeling nog wel meegenomen, maar hij zegt weinig over voorkeuren van consumenten. De moderne consument houdt van switchen, en voorkeuren voor produkttypes lopen dwars door de inkomensgroepen heen. Gemakzucht, milieuvriendelijkheid en gezondheid vormen nieuwe consumentenkwalificaties.

Marktkundige ir J.C.M. van Trijp heeft in zijn promotie-onderzoek een deel van dit nieuwe keuzegedrag in kaart proberen te brengen. Op 9 juni promoveert hij bij de hoogleraren dr ir M.T.G Meulenberg en dr ir J.E.B.M. Steenkamp. Volgens Van Trijp zoekt de consument zijn bevrediging niet in nog meer kopen. Ook de produktkwaliteit is geen onderscheidend criterium meer, omdat de kwaliteitsverschillen tussen produkten steeds kleiner zijn geworden. Verder is het verschil tussen hoge en lage inkomens qua merkkeuze, vrijwel weggevallen.

Wat resteert is een zoekgedrag, het uitproberen van nieuwe, andere produkten. Volgens Van Trijp is de consument snel uitgekeken op een bepaalde smaak of vorm en in voor een experiment. Bij de aanschaf van een nieuwe auto worden minder risico's genomen dan bij het kopen van bijvoorbeeld een nieuw merk koffie.

Van Trijp heeft een model ontwikkeld voor het variatie-zoekgedrag, waaruit wel degelijk marktkundige voorspellingen zijn te doen. De variabelen zijn verveling, attribuutverzadiging en nieuwsgierigheid en zogenaamde produktgerelateerde kenmerken als gezondheid en milieu.