Nieuws - 6 april 1995

Compromis over etiketteren biotech-produkten

Compromis over etiketteren biotech-produkten

Nadat etiketteren van biotechnologische produkten lang een heikele kwestie is geweest, hebben vooraanstaande bedrijven waaronder Unilever, Gist-Brocades, Sandoz Seeds en Nutricia, een voorlopig compromis met de Consumentenbond en de Stichting consument en biotechnologie bereikt.


De partijen, verenigd in het Informeel Overleg Biotechnologie, zijn overeengekomen dat in ieder geval de produkten worden geetiketteerd, die ingredienten bevatten uit gemodificeerde dieren, zoals melk met medicijn erin. Verder is men overeengekomen dat ditzelfde geldt voor verpakte levensmiddelen en ingredienten die genetisch gemodificeerde organismen zijn of bevatten. En een andere afspraak is dat gemodificeerde planten die qua samenstelling of consumptie-eigenschappen zijn veranderd worden geetiketteerd.

Volgens de Stichting consument en biotechnologie betekent dit dat onverpakte groenten en fruit die bijvoorbeeld een herbicide-resistent gen hebben, wel geetiketteerd gaan worden; er is immers een eiwit bijgekomen. Ook de hard gemaakte tomaat, die in Amerika nu zonder vermelding van de produktie-wijze verkocht wordt, zou in Nederland een sticker krijgen, want er is een consumenten-eigenschap veranderd. Een produkt met zetmeel van gemodificeerde aardappelen hoeft niet te worden geetiketteerd; het zetmeel is immers gelijk gebleven.

Produkten met enzymen uit gemodificeerde organismen hoeven evenmin te worden geetiketteerd, noch vlees van dieren die gemodificeerde planten kregen. Een uitzondering geldt voor produkten die door het gebruik van de recombinant-enzymen een nieuwe eigenschap krijgen of die actieve recombinant-enzymen bevatten. Bijvoorbeeld babyvoeding met nieuw vetzuur dat is verkregen met lipase uit micro-organismen, moet geetiketteerd.

De Consumentenvertegenwoordigers dringen erop aan dat een bedrijf altijd etiketeert, om de klant de keuze-vrijheid te laten. Maar de bedrijven zijn bang dat etikettering maakt dat de klant het produkt niet koopt. Afspraak is verder dat de bedrijven voor ze een marktaanvraag doen, het produkt voorleggen aan de Consumentenbond. De overeengekomen procedure legt het Informeel Overleg voor aan de Adviescommissie Warenwet. Sandoz Seeds en Unilever waren niet bereikbaar voor commentaar.