Nieuws - 27 februari 1997

Communicatief gezien zijn de afgestudeerden tieners

Communicatief gezien zijn de afgestudeerden tieners

Communicatief gezien zijn de afgestudeerden tieners
Wageningse studenten zijn niet klaar voor de arbeidsmarkt
Wageningse studenten moeten meer dan ooit werk verzetten om werk te vinden. Dat stelde dr ir M. Bos-Boers van het Loopbaancentrum tijdens het forum over de arbeidsmarkt voor afgestudeerden, georganiseerd door studentenvereniging SSR op 19 februari. Het forum concludeerde dat studenten vooral tijdens de studie moeten kennismaken met het bedrijfsleven
Als ik sollicitatiebrieven van Wageningers zie, dan valt me op dat ze zich niet kunnen verkopen. De curricula vitae zijn vooral een neerslag van wetenschappelijke activiteiten. Studenten van de Universiteit Nijenrode en de Erasmus-universiteit zijn daar beter in getraind. Maar daar is de doelstelling om iedereen voor het afstuderen al aan een baan te helpen, betoogde Radboud G. van Hal op het SSR-forum. De voormalige student en kroegbaas in Wageningen is tegenwoordig als personeelswerver werkzaam bij Young Executive Recruitment in Amsterdam. Hij stelde dat zo'n zeventig procent van de vacatures niet in de krant staat, maar vergeven wordt via netwerken en wervings- en selectiebureaus. Dan komt het op communicatieve vaardigheden aan
Alweer die communicatieve vaardigheden. Die zijn bij mij prima in orde, maar als je niet over de juiste vakkennis beschikt, kom je niet door de eerste ronde heen, meende een pas-afgestudeerde ingenieur in de zaal
Rector prof. dr Cees Karssen - Ik heb nog nooit een sollicitatiebrief geschreven - benadrukte dat hij, als hij sollicitatiebrieven onder ogen krijgt, meteen kijkt naar wat de kandidaat extra heeft gedaan. Is hij of zij er bijvoorbeeld een jaar tussenuit geweest? De rector meent dat de studentenverenigingen bij uitstek geschikt zijn om de student in communicatief en sociaal opzicht te vormen. En ook de stages maken menig student volwassen, meent Karssen, die stelde dat kennisoverdracht en het leren leren de belangrijkste doelstellingen van de universiteit zijn
Schok
Vanuit de zaal werd Karssen's nadruk op kennis in twijfel getrokken. Een studente meende dat zij in vijf maanden stage bij een bedrijf meer geleerd had dan in de voorafgaande studiejaren. Karssen antwoordde dat het gevoel helemaal niets te weten ieders ervaring is bij een eerste stage. Studenten aan andere universiteiten krijgen die schok pas na het afstuderen te verwerken, omdat stages daar veel minder gangbaar zijn
De ervaring van de studente is heel belangrijk, meende ing. Herman van Boxtel, directeur van Bolletje. Zij is beter voorbereid. Van Boxtel stelde dat de LUW voldoende doet aan de wetenschappelijke opleiding van haar studenten. Wageningers zijn in wetenschappelijk opzicht volwassen, maar de kennis van bedrijven en bedrijfsculturen bevindt zich op een kleuterniveau. Communicatief gezien zijn de afgestudeerden tieners; het sociaal functioneren, in het bijzonder het werken in groepen, valt als puberaal te typeren.
Van Boxtel, tevens lid van de Onderwijscommissie van de ondernemersorganisatie VNO-NCW, benadrukte dat academici die bij bedrijven gaan werken, er rekening mee moeten houden dat zij enige jaren nodig hebben om de bedrijfscultuur en de verhoudingen te doorgronden. Zij zijn er vaak nog niet van doordrongen dat het bedrijf er is om de consument te dienen en niet om de mooie plannetjes van de afgestudeerde uit te voeren.
Hierop richtte Van Boxtel zich expliciet tot de honderd toehoorders in de Aula van de universiteit. Regelmatig zul je te maken krijgen met medewerkers die lager opgeleid zijn. De wetenschap is hun wereld niet en met computers zijn ze ook niet vertrouwd. Dan telt de kwaliteit van de overdracht. Wij willen geen uitgebreide rapportages met achterin de conclusies, maar eerst de conclusies en dan beknopte tekst en uitleg voor degenen die het echt interesseert.
Uitzendkrachten
Het nut van een ruime ervaring in het bedrijfsleven werd bevestigd door directeur Marieke Beye van het uitzendbureau Werkwijzer. Zij opende haar speech met een verheugde blik in de zaal: Ik zie een zaal vol uitzendkrachten. De directeur meent dat werken tijdens de studie de discipline sterkt, de kennis van bedrijfsculturen vergroot en studenten beter in staat stelt om te bepalen wat ze willen. Zij waarschuwde de aankomend ingenieurs niet op een vaste baan te mikken. Verbreed je blik door diverse projecten te doen, als uitzendkracht, gedetacheerd of op een tijdelijk contract. Met een kwinkslag noemt Beye deze internationale tendens rent a brain. Dr ir Marjan Bos-Boers van het KLV-Loopbaancentrum sloot zich bij deze constatering aan. Ingenieurs moeten er rekening mee houden dat ze na een jaar of twee opnieuw werk moeten zoeken. Dan komen ze opnieuw hun jaargenoten als concurrenten tegen. Ze had hoopvolle cijfers voor de meeste ingenieurs: na een jaar is 93 procent aan de slag. Karssen vindt dan ook dat de LUW meer dan ooit haar best doet om studenten te begeleiden naar de arbeidsmarkt. Maar we moeten geen baby watch worden.