Nieuws - 30 maart 1995

Commissie wil ondersteuning oio

Commissie wil ondersteuning oio

De vaste commissie wetenschap (vcw) wil dat het college van bestuur terugkomt op haar besluit om het budget voor technisch personeel, ter ondersteuning van oio's en postdoc's betaald door NWO, te bevriezen. Ze stelt voor om voor elke oio 0,4 capaciteit ondersteuning te handhaven, en de ondersteuning voor de postdoc's van NWO te schrappen.

Het aantal oio's, onderzoekers in opleiding die worden betaald door de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek (NWO), groeit gestaag. Werden er in 1990 nog 22 van dergelijke onderzoekers aangesteld, in 1994 waren het er veertig. Waarmee het totaal door NWO gefinancierde onderzoekers op ongeveer 120 ligt.

Voorheen gaf het college 0,4 formatieplaats ondersteuning per oio, en 0,8 ondersteuning per postdoc. Toen de LUW vorig jaar het budget van 2,5 miljoen gulden voor 1995 dreigde te overschrijden, besloot het college de vakgroepen voor elke nieuwe oio en postdoc van NWO 25.000 gulden te geven, en bij de honderd te stoppen. Dat aantal is al overschreden, zodat er voorlopig geen ondersteuningsgeld voor nieuwe oio's is.

De commissies meent dat een oio zonder ondersteuning moeilijk zijn proefschrift in vier jaar kan afronden. Omdat volgens de commissie de oio's harder ondersteuning nodig hebben dan de postdoc's, omdat ze onervaren zijn, stelt ze voor om de postdoc's dan geen ondersteuning te bieden.

De groei in oio's is mede te danken aan het aangepaste NWO-beleid om ook het meer toegepast en interdisciplinair onderzoek te financieren. Omdat de groei voornamelijk bij de sector Landinrichting en milieu en bij de cluster Gewasbescherming zit, leidt een quotum in de praktijk tot minder geld voor de chemische en biologische vakgroepen. De vcw wil ontslag van personeel in die hoek en verlies van expertise voorkomen.

Met het vcw-voorstel zal het college niet binnen het budget van 2,5 miljoen gulden kunnen blijven. Het college van bestuur gaat nu uitzoeken hoe andere universiteiten dit probleem oplossen.