Nieuws - 11 juli 1996

Commissie-Biesheuvel wil fusie vijf hogescholen

Commissie-Biesheuvel wil fusie vijf hogescholen

De vijf agrarische hogescholen in Nederland moeten fuseren tot een instelling met vijf vestigingen. De LUW moet zich concentreren tot research university en de Professional Masters-opleidingen overlaten aan de hogeschool. Dat stelt de commissie-Biesheuvel in haar rapport Naar een samenhangend stelsel hoger landbouwonderwijs, dat op 10 juli verscheen.


De commissie is tegen de vorming van een organisatie voor landbouwonderwijs, waarbinnen de LUW en de hogescholen hun onderwijs afstemmen. Minister Ritzen wijst zo'n fusie af en er bestaat te weinig draagvlak bij universiteit en hogescholen om het binaire stelsel te doorbreken, stelt de commissie. In plaats daarvan moeten er twee organisaties komen met een gezamenlijke raad van toezicht.

Het agrarisch onderwijs moet het onderwijsaanbod verbreden, nu de groene ruimte en de agrarische voedselkolom deel uitmaken van het kenniscomplex, stelt de commissie. Vanwege de overheidsbezuinigingen kunnen de docenten op termijn die varieteit aan kennis niet meer op voldoende hoog niveau aanbieden, vreest Biesheuvel. Als gevolg daarvan zal het innovatievermogen in het onderwijs afnemen.

De universiteit en de hogescholen onderkennen deze problematiek, maar komen niet tot de benodigde samenwerking en afstemming, concludeert de commissie. Veel LUW-docenten vrezen dat samenwerking met het hoger agrarisch onderwijs (hao) het wetenschappelijke karakter van de LUW aantast, terwijl het hao zich emancipeert en niet onder denkt te doen voor de universiteit. Voorts heeft minister Ritzen de doorstroom van hao-studenten onmogelijk gemaakt en is hij tegen een stelsel van hoger onderwijs. De gezamenlijke Professional Masters-opleidingen (Pr.M.) van hao en LUW moeten daarom op termijn worden afgebouwd, meent de commissie.

De hogescholen komen ook onderling niet tot afstemming, omdat ze eerst binnen de instelling orde op zaken willen stellen, omdat de besturen elkaar niet liggen en omdat ze verschillende missies hebben. Zo'n afstemming wordt echter hoogst noodzakelijk, meent de commissie, als het hao de Pr.M.-opleidingen moet gaan vormgeven. Ze pleit daarom voor een centraal bestuur met vijf vestigingen en locatie-besturen. Op elke locatie moeten de basis-opleidingen (eerste drie jaar) intact blijven. De specialisaties en de Pr.M.-opleidingen moeten slechts op een locatie worden verzorgd.

Nu de hogescholen gaan zorgen voor de beroepsgerichte opleidingen op hoog niveau, moet de LUW zich concentreren op een verzameling van sterk wetenschappelijk georienteerde opleidingen van internationaal niveau, met als speciale aandachtspunten onderzoeken en ontwerpen", meent Biesheuvel. In deze visie neemt de LUW de positie in van een research university. Als gevolg moet de LUW het aantal eerste-faseopleidingen afslanken, aldus het rapport. De rol van de LUW bij de Pr.M.-opleidingen blijft beperkt: desgewenst kunnen de hogescholen LUW-docenten inhuren.

Om de afstemming tussen LUW en hao snel tot stand te brengen, wil Biesheuvel een raad van toezicht voor het gehele landbouwonderwijs. Die raad bestaat eigenlijk uit twee deelraden: het college van bestuur van de LUW en het nieuwe bestuur van Hao Nederland. De commissie acht deze raad van toezicht een essentieel sluitstuk.