Nieuws - 28 september 1995

Colloquium

Colloquium

Langs deze weg wil ik nog even terugkomen op de ideeen en suggesties die rond een colloquium bij de vakgroep Ecologische landbouw aan de orde zijn geweest (vergelijking van ziekten en plagen in de biologische en de geintegreerde fruitteelt, Silvia van Nierop, datum 18/9). Het verdient waardering wanneer een complex, maatschappelijk relevant onderwerp voor een doctoraalonderzoek bij de kop wordt genomen. Je kunt je wel afvragen of dat binnen het huidige studietempo nog wel uitvoerbaar is. De steekproef van de enquete en gespreksvoering met telers en deskundigen zal om die reden wel beperkt van omvang zijn gebleven.

Desondanks, of misschien wel dankzij dit lichte manco, maakte het colloquium iets los en provoceerde de aanwezigen tot discussie. Uit deze discussie bleek voor mij opnieuw dat er dringend meer geld beschikbaar moet komen voor onderzoek en voorlichting in de biologische fruitteelt. Dat er slechts een voorlichtster en een parttime-onderzoekster beschikbaar zijn om de biologische fruitteelt in Nederland op een hoger peil te brengen, is voor mij een onbegrijpelijke zaak. Moeten we met 16 miljoen Nederlandse consumenten wachten tot deze mensen een stapje verder komen met hun werk? Dient Wageningen aan fruittelers die zouden willen omschakelen naar een milieuvriendelijke teeltwijze geen betere teeltperspectieven te bieden?

Zo is er onder meer dringend behoefte aan een alternatief schurftbestrijdingsmiddel in de biologische fruitteelt nu geschikte resistente rassen op zich laten wachten. Frequente bespuitingen met het breedwerkende zwavel zijn niet goed voor mens, natuur en milieu.

Het lijkt mij uiterst zinvol om hier (promotie)onderzoek naar te laten doen? Er zijn zo veel (beleids)mensen die het maatschappelijk belang kunnen beseffen van dit onderzoek dat er geld voor beschikbaar moet zijn.

Het onderzoek zou onder meer kunnen inhouden: Literatuuronderzoek en afstemming op buitenlands onderzoek; Screening van extracten van planten en (antibiotische) micro-organismen. (Wellicht dat meegelift kan worden met buitenlandse screeningsprogramma voor geneesmiddelen van plantaardige herkomst).

Ik hoop dat Wageningen in de toekomst meer van dit soort colloquia biedt.