Nieuws - 28 maart 1996

Colleges van bestuur steunen nieuwe bestuursstructuur

Colleges van bestuur steunen nieuwe bestuursstructuur

De colleges van bestuur van de Nederlandse universiteiten staan achter het wetsvoorstel van minister Ritzen voor de nieuwe universitaire bestuursstructuur. Dat schrijven zij in een brief aan de Tweede Kamer.

Het wetsvoorstel voor de modernisering van de universitaire bestuursstructuur (MUB) bevordert de slagvaardigheid van het bestuur", schrijft voorzitter Meijerink van de vereniging van universiteiten (VSNU) namens de colleges. De invloed van studenten zal volgens Meijerink niet aan gewicht inboeten".

Minister Ritzen heeft het wetsvoorstel eind vorige week naar de Tweede Kamer gestuurd, vergezeld van een positief advies van de Raad van State. Het wetsvoorstel houdt onder meer in dat de colleges van bestuur een sterkere rol krijgen in het bestuur en dat de universiteits- en faculteitsraden een deel van hun bevoegdheden kwijtraken.

Ritzen heeft in de laatste versie van het wetsvoorstel een nieuw orgaan geintroduceerd dat het college van decanen moet vervangen. Er komt nu een college van hoogleraren, met de rector-magnificus als voorzitter, dat de academische taken van het college van decanen overneemt.

In de eerste versie van de MUB, van augustus vorig jaar, was het college van decanen nog gehandhaafd, maar Ritzen schrapte de decanen uit de versie die in november voor advies naar de Raad van State ging. In de nieuwe structuur zijn de decanen verantwoording schuldig aan het college van bestuur. Daar past volgens Ritzen niet bij dat de decanen, via hun college, adviezen uitbrengen aan het college van bestuur. Dat zou de suggestie kunnen wekken van een aparte bestuurslaag tussen universiteitsbestuur en faculteiten. Met de introductie van een college van hoogleraren denkt Ritzen het probleem opgelost te hebben; hoogleraren hebben immers, anders dan decanen, geen binding met de bestuurlijke hierarchie.