Nieuws - 6 juli 1995

Collegeprotest tegen identificatieplicht

Collegeprotest tegen identificatieplicht

Het college van bestuur van de LUW gaat er bij de landelijke politiek op aandringen om een clausule voor gewetensbezwaren op te nemen in de Wet op de Identificatieplicht (WID). Het college gaat een motie van de universiteitsraad met die strekking uitvoeren. Het college zal terughoudend met de wet omgaan, maar deze niet overtreden.