Nieuws - 7 november 1996

Collegegelden lopen ver uiteen

Collegegelden lopen ver uiteen

De tarieven voor deeltijdstudies en het collegegeld voor studenten zonder studiefinanciering lopen per universiteit sterk uiteen. Dit blijkt uit een onderzoek van het Leidse universiteitsblad Mare.

Dit jaar mochten de universiteiten voor het eerst zelf de hoogte bepalen van het zogeheten instellingscollegegeld. Dit geld kan gevraagd worden van studenten die meer dan zes jaar hebben gestudeerd, ouder zijn dan 27 jaar, van buiten de Europese Unie komen, of deeltijder of extraneus zijn.

Voor deeltijdstudenten varieert het collegegeld tussen 1600 gulden (Brabant) en 2010 gulden (Delft). De meeste universiteiten berekenen 1850 gulden. Voor voltijders is 3300 gulden gangbaar. Leiden vraagt 3450 gulden. Eindhoven en Twente hanteren als enige een tarief van 2400 gulden en wijken daarmee het meest af.

De universiteiten zijn vrij om te bepalen welke student voor welk tarief in aanmerking komt. Ze mogen uitzonderingen maken door bijvoorbeeld voor sommige deeltijders het hoge tarief te vragen. Ook kunnen ze zich profileren door buitenlandse studenten een lager collegegeld te laten betalen en bepalen ze zelf wat er betaald moet worden bij inschrijving voor twee studies.

Hierdoor ontstaan grote onderlinge verschillen tussen universiteiten. Zo zijn er vier universiteiten die studenten 3300 gulden laten betalen voor een deeltijdvariant na zes jaar voltijds studie. Maar als eenzelfde student zich in Utrecht, Maastricht of aan de Vrije Universiteit inschrijft, betaalt hij 1850 gulden en in Nijmegen en Groningen zelfs 1800 gulden.

Voor wie een tweede studie volgt, zijn de tarieven evenmin eenduidig. De Vrije Universiteit, Twente en Nijmegen laten hun studenten voor een tweede studie op de eigen universiteit het dubbele tarief betalen. In Leiden is een maximum van 4800 gulden afgesproken. Bij de andere universiteiten zijn met een enkel tarief verschillende studies te volgen. Amsterdam, Rotterdam, Maastricht en Brabant vragen van studenten die van een andere universiteit komen wel 3300 gulden extra. Twente, Rotterdam en Brabant laten studenten met een instellingscollegegeld elders zelfs betalen voor bijvakken die ze bij hun universiteit volgen.