Nieuws - 28 september 1995

College wil uurgrens bij bestuurbeurs nog niet schrappen

College wil uurgrens bij bestuurbeurs nog niet schrappen

Het college van bestuur houdt vooralsnog vast aan een uurgrens bij de bestuursbeurs, ondanks het negatieve advies van de universiteitsraad. Dit betekent dat toekomstige studentbestuurders die voor de beurs in aanmerking willen komen niet meer dan 5400 doctoraaluren in hun pakket mogen opnemen.

Volgens collegelid mr H.M. van den Hoofdakker is het mogelijk dat het college de uurgrens in de toekomst afschaft, maar wil het nu nog geen verplichtingen aangaan. Het college wil eerst meer duidelijkheid over de uitwerking van het Hoger Onderwijs- en Onderzoekplan van minister Ritzen. Overigens geldt voor de studentbestuurders van het huidige collegejaar een generaal pardon.

De universiteitsraad heeft zich unaniem uitgesproken tegen instelling van een uurgrens. Als het feit dat studenten massaal extra vakken volgen voor de LUW een financieel probleem is, moet dat bij alle studenten worden aangepakt, vind de raad. Bovendien achten niet alle raadsleden het wenselijk deze overconsumptie terug te dringen. Het college moet goede studenten niet belemmeren in hun studie", betoogde dr R.C. Buis van Centrale Lijst.