Nieuws - 9 mei 1996

College wil toch geld lenen voor nieuwbouw

College wil toch geld lenen voor nieuwbouw

Het college van bestuur wil 29 miljoen gulden lenen om de nieuwbouw op Kortenoord versneld uit te voeren. Het voorstel wordt 14 mei besproken in de commissie financien en planning van de universiteitsraad.

Het college wil de nieuwbouw voor de vakgroepen Bodemkunde en geologie, Luchtkwaliteit en Humane epidemiologie en gezondheidsleer versneld doorvoeren. Ook de tweede fase, voor de vakgroepen Ruimtelijke planvorming, Landmeetkunde en Meteorologie wil het bestuur versnellen. Zo moeten over vijf jaar de knelpunten op het gebied van arbo- en milieuwetgeving in de sector Landinrichting en milieu zijn opgelost, aldus het college. Dat is vijf jaar eerder dan in de bouwnota van 1996.

Het is niet de eerste keer dat het college de raad voorstelt geld te lenen om de nieuwbouw op Kortenoord versneld door te voeren. De personeelsfracties in de universiteitsraad voelden daar tot nu toe niets voor. Argumenten van het college dat versnelde nieuwbouw op termijn goedkoper is konden de fracties niet vermurwen. Integendeel, de financiele problemen van de LUW waren voor de fracties reden aan te dringen op uitstel van de plannen. Maar die afwijzende houding lijkt nu voorzichtig te veranderen. Progressief personeel en Centrale lijst zijn bereid het kostenaspect nog eens te wegen.