Nieuws - 6 juni 1996

College wil tien departementen

College wil tien departementen

Het college van bestuur wil de ruim zestig LUW-vakgroepen bijeen brengen in tien departementen. In een nota aan de universiteitsraad stelt het college dat het een concentratie van basiseenheden wil, waarbinnen een coherente verwantschap bestaat. De naam van zo'n basiseenheid moet departement worden en de term vakgroep zal dan verdwijnen. Uit het oogpunt van economy of scale wordt gedacht aan ongeveer tien departementen, waarvan de indeling, op basis van inhoudelijke argumentatie, zoveel mogelijk aan de basis wordt overgelaten. Het college zal echter niet schromen om directief op te treden als het uitgangspunt van concentratie in de verdrukking dreigt te komen.

In beginsel moeten de departementen in een gebouw terecht komen. Departementen zullen worden geleid door een hoogleraar die wordt voorgedragen door de andere leerstoelhouders in een departement. Het college komt met een indeling die het zonodig ook zou implementeren, maar de vakgroepen krijgen de ruimte om tot andere indelingen te komen.