Nieuws - 21 september 1995

College wil leerstoelenplan openbreken

College wil leerstoelenplan openbreken

Het college van bestuur heeft de universiteitsraad een voorstel voorgelegd om het leerstoelenplan open te breken en een leerstoel Arbeid en gezondheid op te nemen. Die leerstoel kan ten koste gaan van de leerstoel Bodemvruchtbaarheid en plantevoeding. De agendacommissie van de raad zal zich maandag 25 september over het voorstel buigen.

Het voorstel van het college is de voorlopige apotheose van een langdurige kwestie over de nieuwe leerstoel. Maart dit jaar keurde de raad een leerstoelenplan goed dat inging tegen het clusteradvies Bodemkunde en milieuhygiene. De raad wilde de reeds bestaande bodemkundeleerstoel behouden, in plaats van een nieuwe leerstoel Arbeid en gezondheid in te stellen.

Voor het eerst in de LUW-geschiedenis ging het cluster in beroep bij de Commissie van advies voor beroeps- en bezwaarschriften (CABB). De commissie adviseerde de raad het besluit te herzien. Het cluster heeft volgens de CABB netjes volgens alle procedures een clusterplan gemaakt en mocht er daarom van uitgaan dat de raad het plan zou overnemen. Hierop besloot de raad het cluster de kans te geven een nieuw voorstel te doen voor de twee leerstoelen. Alleen Progressief Personeel verzette zich tegen de heropening van het leerstoelenplan. De fractie weet zich daarin gesteund door de vakgroep Bodemkunde en plantevoeding, die wil dat haar bodemkundeleerstoel blijft bestaan.

Als de agendacommissie volgende week geen besluit neemt, zal een dag later de voltallige universiteitsraad zich over de zaak buigen. Mocht de leerstoel Arbeid en gezondheid er komen, dan ontstaan er twee vacatures op dit aandachtsveld, omdat hoogleraar luchtkwaliteit Lelieveld binnenkort de LUW verlaat.